Bilda förening

Här kan du skicka din fråga, synpunkt eller klagomål
Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-postadress.
Ansvarig förvaltning

Fritids-, kultur och utbildningsförvaltningen
Blå vägen 242
923 81 Storuman
Telefon: 0951-140 00 (kundtjänst)
E-post: fkun@storuman.se

Kontaktpersoner
Gunilla Pettersson
Föreningsenheten
Telefon: 076-203 25 07
E-post: foreningsbidrag@storuman.se

Ansvarig nämnd
Hand som håller i en penna

För att bilda en ideell förening måste det finnas ett antal personer som har ett gemensamt intresse och som tillsammans utser en styrelse och skriver stadgar. I samband med bildandet anmäler även föreningen sin verksamhet till Skatteverket som därefter registrerar föreningen och ger den ett eget organisationsnummer.

Så här gör du om du vill bilda en förening:

Bilda styrelse
En styrelse består av ordförande, sekreterare och kassör. I styrelsen kan också fler ledamöter och suppleanter ingå.

Bildandemöte
Vid föreningens bildandemöte väljer man en tillfällig styrelse fram till det första årsmötet. Man utser också två revisorer som ska granska föreningens ekonomi, bokföring och verksamhet.

En valberedning bör också väljas. Valberedningens uppgift är att föreslå det kommande årsmötet vilka personer som bör väljas till de olika förtroendeuppdragen i föreningen.

Konstituerande möte
Styrelsen håller ett konstituerande möte där man utser personer till de olika styrelseuppdragen.

Firmatecknare
Olika slags handlingar, till exempel ekonomiska uppgörelser, måste i föreningens namn skrivas under med namnteckning av de personer som föreningen utser till firmatecknare. Det är vanligt att ordföranden tillsammans med kassören eller sekreteraren får i uppdrag att teckna föreningens firma.

Stadgar
Föreningens stadgar bör innehålla:

  • Föreningens namn
  • Mål och uppgifter för föreningen
  • Medlemskap och årsavgift
  • Verksamhets- och räkenskapsår
  • Regler för föreningsmöten och årsmöten
  • Beslutsordning
  • Årsmötet
  • Styrelsen
  • Firmatecknare
  • Stadgeändringar

Idrottsföreningar rekommenderas att använda Riksidrottsförbundets mall för normalstadgar. Många riksorganisationer har förslag på normalstadgar för övriga föreningar.

När föreningen har beslutat om styrelse och stadgar, samt fått ett organisationsnummer från Skatteverket, registrerar du föreningen i Storumans kommuns föreningsregister. Detta görs via kommunens e-tjänst Anmäl eller uppdatera uppgifter i föreningsregistret (öppnas i nytt fönster).

För att kunna söka, och ta del av, olika bidrag från Storumans kommun, ska föreningen vara öppen för alla kommuninvånare, ha minst tio medlemmar inom Storumans kommun och vara registrerad i kommunens föreningsregister. Om din förening arbetar med barn och ungdomar, ska ni även upprätta en alkohol- och drogpolicy som är daterad och underskriven av föreningens ordförande.

Publicerad den 18 februari 2023

Relaterad information

Att starta en förening
(öppnas i nytt fönster)

Riksidrottsförbundets mall för stadgar (öppnas i nytt fönster)

Att ta fram en alkohol- och drogpolicy (öppnas i nytt fönster)

Anmäl/uppdatera i Storumans kommuns föreningsregister (öppnas i nytt fönster)