Ordningsregler för idrottsanläggningar och samlingslokaler

Ordningsregler idrottsanläggningar/lokaler i Storumans kommun

1. Lokalen ska användas av den grupp och till det ändamål som angavs vid bokningen.

2. Det är inte tillåtet:
- att använda sig av substanser och/eller metoder som är förbjudna enligt WADAS dopinglista.
- att servera eller konsumera alkohol i kommunens idrottsanläggningar och anläggningar i anslutning till skolor.

3. Det ska finnas en ansvarig ledare på plats under hela hyrestiden. Den ansvarige ska se till att ordningsreglerna följs.

4. Dörrar ska hållas låsta och får inte ställas upp under hyrestid så att obehöriga tar sig in i lokalerna.

5. Omklädningsrum får disponeras 30 minuter före och efter hyrd tid vid träning.

6. Den hyrda tiden ska respekteras och idrottsanläggningen/lokalen ska lämnas iordningställd och klar när hyrestiden är slut.

7. Ansvarig ledare ansvarar för att framtaget materiel, egen eller lånad, plockas bort och ställs tillbaka på avsedd plats.

8. Ansvarig ledare är skyldig att se till:
- att det är grovstädat och snyggt i såväl idrottslokalen som i omklädningsrummen.
- att dörrar och fönster är låsta.
- att duschar och kranar är avstängda.
- att inga obehöriga personer finns kvar i lokalerna vid låsning.

9. Det är endast tillåtet att använda skor för inomhusbruk som inte färgar av sig på idrottsgolven. Det är absolut förbjudet att använda utomhusskor på idrottsgolven.

10. Det är förbjudet att använda handbollsklister i samtliga gymnastik- och idrottshallar.

11. Det är endast tillåtet att använda utrustning som är avsedd för inomhusbruk i gymnastik- och idrottshallar.

12. Bollar och andra redskap får inte användas i omklädningsrum, korridorer eller andra utrymmen som inte tillhör gymnastik- och/eller idrottshallen.

13. Eventuellt inträffad fastighetsskada ska omedelbart anmälas till jouransvarig, se information och telefonnummer i respektive lokal eller rapportera till kommunens kundtjänst.

14. Ansvarig ledare är skyldig att se till att eventuella uppkomna skador och larm ersätts.

Bryts ordningsreglerna kan hyresgästen sägas upp med omedelbar verkan.

Följs inte dessa ordningsregler debiteras extra kostnader, enligt taxa nedan, och hyresgästen kan förlora möjligheten att få hyra lokaler i framtiden.

Ersättning vid oaktsamhet

Utrustning/material som ej är återställd 200 kr
Borttappad nyckel 400 kr
Ej stängda fönster 500 kr
Ej låst ytterdörr 500 kr
Larmutryckning (utryckningskostnad tillkommer) 500 kr
Beredskapsutryckning (utryckningskostnad tillkommer) 1000 kr
Verksamhet på ej bokad tid 200 kr
Ej grovstädade lokaler/omklädningsrum 300 kr
Upplåsning kvällar o helger (omlåstagg/nyckelkort/nyckel saknas 200 kr

Publicerad den 12 mars 2024