Nyheter

Storumans kommun ingår avtal med SCA

Storumanterminalen

Storumans kommun och SCA Skog har ingått avtal om användning av Storumanterminalen för lagringsplats av skogliga råvaror.

SCA Skog har sedan tidigare järnvägsverksamhet från järnvägsterminalen i Vinlidsberg där man transporterar timmer och massaved ner till industrierna vid kusten. Med det nya avtalet med Storumans kommun kommer Vinlidsberg läggas vilande och alla transporter utgår istället från Storumanterminalen. SCA Skog kommer nu på lång sikt att kunna bedriva terminal- och lastningsverksamhet på Storumanterminalen.

Avtalet är av stor vikt för den fortsatta utvecklingen av Storumanterminalen. SCA Skog och Storumans kommun är överens om att gemensamt arbeta för utvecklande av järnvägs- och terminalverksamheter i Storumanområdet. Det här är en mycket viktig del i den fortsatta utvecklingen av det lokala näringslivet i Storuman och ett mer effektivt utnyttjande av regionens skogsresurser.

- I och med det här avtalet befäster Storumanterminalen rollen som det logistiskt navet i Västerbottens inland. Totalt börjar nu terminalen närma sig en situation där alla ytor nyttjas. Nu står vi inför nästa steg av Storumanterminalen där en anslutning till inlandsbanan kommer vara central, säger Tomas Mörtsell, kommunstyrelsens ordförande (C)