Nyheter

Vattenfall utför planerat arbete i Storumans centrum

Vattenfall Services kommer för Vattenfall Eldistributions räkning bygga om mellanspänningen genom Storuman centrum med start någon gång under vecka 23 (3-7 juni).

De kommer att borra med så kallad AT-borrning genom centrum samt under Blå Vägen/E12 och schakta andra sträckor för att sammanbinda nätet.

De vägar som kommer beröras mer eller mindre är Blå Vägen/E12 genom centrum, Norrbackavägen, Höjdvägen, Skolgatan, Torggatan samt Bergsvägen. Entreprenören ber allmänheten om att iaktta försiktighet i närheten av maskiner och personal samt uppmanar om att inte vistas i arbetsområdena då detta är förenat med livsfara. Tack för visad hänsyn!

Publicerad den 31 maj 2024