Nyheter

Uppstart för arbete med ny översiktsplan

Möte i Paragrafen

Nu har vi dragit igång arbetet med en ny översiktsplan för hela Storumans kommun. Esam AB (Umeå) – Konsulter för hållbar utveckling, Region Västerbotten och samhällsplanerare Alexander Sahlström bjöd i veckan in kommunstyrelsen och tjänstepersoner till en halvdag med grundutbildning och inspirationsseminarier inför arbetet med att ta fram en ny kommunövergripande översiktsplan.

Dagen avslutades med en workshop där alla deltagare fick vara med och sätta mål för arbetet med översiktsplanen. En målsättning är att Agenda 2030 och svenska miljömål ska integreras i översiktsplanen för att tydligare integrera hållbarhetsarbete i vår planering och verksamheter.

Denna utbildningsinsats har uppkommit genom att Region Västerbotten erbjudit ett processtöd i hållbar utveckling. I och med denna utbildningsdag för politiker och tjänstepersoner har framtagandet av en ny översiktsplan för Storumans kommun påbörjats och vi har som ambition att tidigt involvera allmänhet och andra berörda i planprocessen. På det sättet skapar vi en gemensam vision för framtiden!

Vår samhällsplanerare Alexander Sahlström kommer leda arbetet framåt genom dialog och samråd. Det går redan nu bra att höra av sig via e-post till alexander.sahlstrom@storuman.se eller telefon 073- 046 97 36 för att boka in dialog eller samråd. Det kommer även mer information framöver vad gäller särskilda samråd och dialoger.

Publicerad den 4 maj 2022