Nyheter

Storumans kommun deltar på Västerbottensdagarna

En delegation från Storumans kommun besöker Västerbottensdagarna på Grand Hôtel under första veckan i februari 2024. Västerbottensdagarna är en fysisk mötesplats för regionala, nationella och internationella aktörer.

2024 års fokus ligger på den framtid som just nu skapas i norra Sverige och Västerbottens roll som föregångare i den stora gröna omställning som sker globalt.

– Här har Storumans kommuns närvaro i samtalen betydelse för att påverka det som händer och sker i vår geografi och närområde, säger kommunstyrelsens ordförande Ulrik Dahlgren som deltar tillsammans med koncernchef Peter Persson samt näringslivschef Johan Duvdahl.

Delegationen kommer att närvara på Invigningen, infrastrukturseminarium samt så kallade  ”rundabordssamtal” kring Öst-Västliga förbindelsen med Kvarkenrådet. Utöver det kommer vi att genomföra ett besök på North Swedens kontor och delta på möten med nationella företrädare för myndigheter som påverkar vår kommuns framtid.

På plats på hela evenemanget finns företrädare för både akademi, politik, näringsliv och civilsamhälle med representanter från kommuner och regioner från Västerbotten, men också från andra delar av Sverige och Europa.

Storumans kommun har under ett antal år haft ett större evenemang på Västerbottensdagarna på Grand Hôtel men deltar nu i mindre skala.

–  Vi har några prioriterade möten med representanter från Vattenfall, North Sweden och andra representanter för nya verksamheter i vår kommun. Avsikten är att kunna förbereda oss och eventuellt hjälpa till med etableringar som är till stor nytta för kommunen och näringslivet, säger Johan Duvdahl, näringslivschef.

Vi kommer att följa upp deltagande på Västerbottensdagarna med återrapportering efteråt på kommunens digitala kanaler.

Publicerad den 29 januari 2024