Nyheter

Störningar i Gondolbyn på grund av VA-arbete

På grund av VA-arbete med ny spilledning och ny vattenledning till Västbyn och Syterskalet kommer det att vara en del störningar i framkomligheten under september och oktober. Störningarna gäller framförallt Birgittas väg och Drottningvägen i Gondolbyn.

Vid frågor, kontakta Bengt Gustavsson 070 22456 82

Publicerad den 30 augusti 2022