Nyheter

Snabbreferat från kommunstyrelsens sammanträde

Idag har kommunstyrelsen haft sammanträde. På dagordningen stod bland annat att utse ledamöter till kommunstyrelsens arbetsutskott (ksau). Utskottet förbereder ärenden som kommunstyrelsen ska behandla. Arbetsutskottet får även ta egna beslut i vissa ärenden.

Följande ingår i det nya ksau för 2023-2026: Ulrik Dahlgren (S), Karin Malmfjord (S), Malin Svensson (C), Ulf Vidman (M) och Daniel Johansson (V).

Kommunstyrelsen har också utsett en ny budgetberedning som kommer att bjuda in partier som inte ingår i kommunstyrelsens arbetsutskott. Syftet är att övriga partier ska hålla sig uppdaterade kring vad som händer med budgetfrågor och öka insynen.

Kommunstyrelsen har idag också beviljat projektet ”Energismarta Storuman 2030". Projektets övergripande syfte är att få Storumans kommun att arbeta energismart fram till år 2030 så att vi bidrar till att nå de nationella klimatmålen. Projektet ska arbeta inom tre huvudområden; laddstolpar, tjänsteresor och fordon, samt fastigheter.

Kommunens energianvändning berör fem av de globala hållbarhetsmålen och detta projekt kan därför ses som ett exempel och en testverksamhet för hur vi kan jobba för att nå målen. Rekrytering för en projektledartjänst är redan igång och inom kort kommer vi att berätta mer om projektet och vad som ska göras.

– Eftersom att detta var mandatperiodens första sammanträde så genomfördes också en utbildning för alla ledamöter i kommunfullmäktige. Ledamöterna har fått en genomgång av kommunens organisation, beslutsvägar, aktuella ärenden, kommunikation, informationssäkerhet med mera. Tjänstepersoner har informerat och utbildat för att ledamöterna ska få en bra överblick och lägesbild. Nu är vi redo för den nya mandatperioden, säger Ulrik Dahlgren, kommunstyrelsens ordförande.

Publicerad den 17 januari 2023