Nyheter

Resultat från Svenskt Näringslivs enkätundersökning

Nu har svaren från Svenskt Näringslivs enkätundersökning kommit för i år. Resultaten visar att på några områden har vi blivit bättre, men samtidigt har några blivit sämre sedan föregående år.

– Storumans kommun har en ambition att näringslivsklimatet ska upplevas som bra och där är vi tyvärr inte idag. De områden som inte upplevs tillräckligt bra behöver vi gemensamt med företagen hitta bra lösningar för, säger Tomas Mörtsell, kommunstyrelsens ordförande.

– De frågor som företagen lyfter fram i enkäten som viktiga att gemensamt jobba med är de vi har haft och har dialog med företagen om. Det arbetet behöver vi fortsätta med för att tillsammans bygga en attraktiv och hållbar kommun där företagen upplever att förutsättningarna att driva och utveckla sitt företag är så bra de bara kan bli, avslutar Tomas Mörtsell.

Den 13 juni kommer Mats Andersson från Svenskt Näringsliv hit, då har vi tillsammans möjligheten att få mer information om undersökningen. Den sammanlagda rankingen där vi jämförs med andra kommuner kommer i höst. 

Läs mer om Storumans kommuns resultat