Nyheter

Planerat strömavbrott i Storuman och Sorsele kommun

Strömavbrott i ett kök

Natten mellan den 9 och 10 oktober planeras ett åtta timmar långt strömavbrott som påverkar boende, besökare och verksamheter i Sorsele och Storumans kommun. Avbrottet kommer att äga rum under natten, från klockan 21.00 den 9 oktober till 05.00 den 10 oktober.

OBS! Avbrottet kommer också att omfatta fjärrvärmeleveransen vilket innebär att värme och varmvatten kommer att påverkas hos hushåll som har fjärrvärme.

Norrlands vakttjänst kommer att köra extra rundor i Storumans samhälle under natten.

Vilka berörs?
I Storumans kommun berörs de östra delarna av kommunen. Tätorterna Storuman och Stensele samt byarna Åskilje, Pauträsk, Gubbträsk, Grundfors, Skarvsjöby, Gunnarn, Norrberg, Långsjöby, Ensamheten, Barsele och Kaskeluokt.

Hur kan jag förbereda mig?
Du kan förbereda dig genom att ladda elektronisk utrustning såsom mobiltelefon, dator och radio inför avbrottet och se till att du har stearinljus och tändstickor, ficklampa eller batteridriven ljuskälla och radio hemma.

Du som har egen brunn kan förbereda dig genom att tappa upp rent dricksvatten och vatten för att kunna tvätta dig.

Hur påverkas samhällsviktig verksamhet?
Som samhällsviktig verksamhet räknas till exempel kommunalteknisk verksamhet som gator, vatten och avlopp och äldreomsorg. Sorsele kommun och Storumans kommun har en dialog med Vattenfall Eldistribution för att minska påverkan på samhällsviktig verksamhet, och berörda verksamheter vidtar åtgärder för att hantera de störningar som kan uppstå av strömavbrottet. Om du är orolig för hur du eller en anhörig kan påverkas kan du kontakta ansvarig enhetschef.

Varför planeras strömavbrottet?
Svenska kraftnät, som driver stamnätet som förser resten av elnätet med elkraft, genomför ett omfattande moderniseringsarbete av transmissionsnätstationen i Grundfors för att öka driftsäkerheten och möjliggöra anslutning av förnybar elproduktion. I början av juni kabelförlades en del av Vattenfall Eldistributions 130 kV ledning för att Svenska kraftnät skulle kunna genomföra sitt arbete. Anslutningen av kabeln var tillfällig, och när Svenska kraftnät nu är klara ska Vattenfall Eldistribution koppla ur den tillfälliga kabeln och återgå till normalläge.

Varför behöver avbrottet ta flera timmar?
För att arbetet ska kunna utföras på ett säkert sätt krävs omfattande frånkopplingar i Vattenfall Eldistributions och Svenska Kraftnäts nät. Dessa frånkopplingar måste göras innan det egentliga arbetet kan inledas, och tar lång tid att utföra. Efter att arbetet är utfört ska samma sekvenser utföras igen innan tillkopplingen av kunderna kan ske. Det behövs alltså gott om tid både för förberedande och avslutande åtgärder, och för det faktiska arbete som ska utföras för att koppla bort den tillfälliga kabeln. Vattenfall Eldistribution och deras entreprenör sätter säkerheten främst, därför planeras alltid arbetet noggrant. Liksom vid tillfället i juni planeras för ett åtta timmar långt strömavbrott. Förhoppningen är dock att hela den tiden inte ska behövas.

Publicerad den 5 oktober 2023