Nyheter

Möte om näringslivsklimatet i Storumans kommun

Företagsmöte på Hotell Toppen

Cirka 35 företagare, politiker, tjänstepersoner och företrädare från näringslivskontoret träffades på tisdagskvällen för att följa upp höstens möte om hur vi kan förbättra företagsklimatet i vår kommun.

Koncernchef Peter Persson inleder med att hälsa välkomna och gör en kort dragning om ekonomin och vilka utmaningar vi står inför framöver med ökad inflation och ökade kostnadsökningar. Nuläget är att vi har fortsatt god ekonomi.

– Kommunens resultat hänger ihop med kommunen i övrigt. Hur går våra företag och hur ser sysselsättningen ut. 2021 var ett fantastiskt år, det ser lite mörkare ut framöver men överlag är det stabilt, säger Peter Persson.

Det är mycket på gång under året i Storumans kommun gällande utveckling och planer.

– Vi startar nu upp ett nytt översiktsplanearbete för att ersätta den gamla från 2011. Ni kommer att bli delaktiga, vi kommer att bjuda in till dialoger och samråd. Översiktsplanen pekar på inriktningen totalt i hela kommunen och är en av våra viktigaste planer. Här ska det också pekas ut vilka serviceorter som det ska satsas på i kommunen och politiken ska peka ut inriktningen, säger Peter Persson.

Kompetensförsörjning är en stor utmaning

Kvällen delades in i olika områden och det första som togs upp var kompetensförsörjningen. Flera av deltagarna har följt uppdateringarna som gjorts under de senaste åren på sociala medier med bland annat ambassadörer som inspirerar till att flytta hem och återvända till hemkommunen. Frågan är hur vi når ut till fler än de som har anknytning hit.

– Det är lättare att rikta in sig på personer som har anknytning hit, sen följer fler med på köpet. Även om bara den ena hälften är från Storuman så är det lättare att få till en flytt, säger Peder Wiklund, företagare.

Platsvarumärket är det som bygger attraktivitet

Många av de som flyttar till Storuman söker sig till naturen och friluftslivet och att vår kommun är en bra plats för barnen att växa upp lyfts flera gånger.

– Här är det bästa stället att låta barnen växa upp. Jag har aldrig varit orolig för att låta våra fyra barn växa upp i Hemavan. Trygghet och att må bra är väldigt viktigt för folk idag, säger Agneta Af Ekenstam, ordförande i Hemavan Tärnaby näringsförening.

Mitt i samtalet om kompetensförsörjning får mötet oväntat besök av civilminister Ida Karkiainen (S) som i dagarna reser runt i Västerbottens inland.

– Det är ju en av våra knäckfrågor, kompetensförsörjningen. I min portfölj håller jag på med mycket frågor som rör kommunerna. Ska vi klara oss genom en kris i Sverige behövs verkligen livsmedelsförsörjning, fungerande infrastruktur. Vi arbetar också mycket med frågor kring upphandling och hur kan man kan gynna det lokala näringslivet, säger Ida Karkiainen.

Kvällens möte kommer att följas upp med fler möten och även branschträffar under året. Näringslivskontoret träffar företagen regelbundet, men det finns bland företag önskemål om ett öppnare näringslivskontor och kommunhus. Det kom också fram önskemål om att vi fortsätter arbeta med evenemang som After School där företag kan knyta kontakter med ungdomar. Platsvarumärke och kommunens attraktivitet diskuterades också. Det är viktigt att vi som redan bor här kan vara goda ambassadörer för vårt område.

– Trivs vi som bor i Storuman då blir alla ambassadörer. Vi ska inte snacka så mycket skit om allt som är dåligt, lyft det positiva istället, säger en företagare.

– Nyindustrialiseringen i Norrland sprids över hela vårt område. Platsvarumärke och attraktiviteten, det är vad som avgör var folk vill bo. Jobbet är inte det som drar mest idag, folk vill bo och leva och låta sina barn växa upp i attraktiva miljöer, säger Peter Persson. Mer uppdateringar om olika planer och andra ärenden som nämndes under kvällen kommer framöver på våra olika kanaler. Har du synpunkter, frågor, funderingar, idéer? Tveka inte att maila till naringslivskontoret@storuman.se eller hör av dig till oss via sociala medier. Stort tack till alla som kom och deltog på mötet!

Publicerad den 11 maj 2022