Nyheter

Lägesuppdatering om arbetet med att förbättra företagsklimatet

I veckan kom årets resultat från Svenskt Näringslivs ranking av kommunernas företagsklimat. Storumans kommun är på placering 250 vilket är en försämring från 2021 då vi låg på plats 238. Det sammanfattande omdömet var 3.01 förra året och det ligger även i år på 3.01.

Vi har sedan resultatet från enkätundersökningen presenterades under våren arbetat med konkreta åtgärder för att förbättra det som ni företagare upplever fungera mindre bra. Totalt svarade 99 företag på enkäten som skickades ut i januari 2022.

– Hela kommunen behöver bli bättre på att se och förstå företagens behov och betydelse. Våra företag behöver känna att de är viktiga, alltid. Näringslivskontoret har träffat och lyssnat på andra kommuner som stärkt sitt näringslivsklimat för idéer och inspiration. Sedan betygen kom i våras har kommunen och företagen haft dialogmöten som tydligt visade att det finns en stark vilja hos båda förbättra det upplevda företagsklimatet, säger Johan Duvdahl, näringslivschef.

Företagen har gett många värdefulla inspel till hur de vill att arbetet framöver ska se ut och det som främst lyfts fram är ett gemensamt näringslivsprogram med tillhörande näringslivsråd där vi tillsammans kan arbeta med frågor som stärker näringslivets förutsättningar. Engagemanget och målmedveten hos våra företagare är så viktigt och värdefullt. Gemensamt tar vi steg för steg tillsammans för bättre företagsklimat, fortsätter Johan Duvdahl.

Sedan i fjol har vi dragit i gång dialogträffar mellan företagen och kommunledningen för att gemensamt identifiera utmaningar och kunna hitta sätt att åtgärda dem. Vi har påbörjat ett arbete för att åtgärda en del av de gemensamma utmaningarna som identifierats. Vi fortsätter det interna arbetet med tjänstepersoner och politiker för att få bättre förståelse för företagens förutsättningar och ett bättre företagsklimat. Målsättningen att vi ska ha ett företagsklimat som upplevs bra (4.0 på mätning) av våra företag står kvar.

– Vår kommuns utveckling avgörs till stora delar av våra företag. Vi måste anstränga oss mer för att ge bättre förutsättningarna för våra företag och förbättra företagsklimatet. Goda förutsättningar att bedriva företag och ett bra företagsklimat kan vara det som avgör om våra befintliga företag och nya företag väljer att utvecklas i vår kommun, säger Peter Persson, koncernchef.

Läs mer om årets resultat i Företagsklimat

Nästa aktivitet som står på tur är ett dialogmöte i Hemavan för företagare med kommunens ledande politiker och tjänstepersoner.

Tid: 10 oktober kl. 18.00-20.00 på Anders Bistro, centrumhuset. Välkomna!

Publicerad den 29 september 2022