Nyheter

Information om Vattenfalls pågående arbete i Stensele

Vägarbete i Stensele

Vattenfall bygger en ny matning (högspänningsledning) till Stensele. Det görs för att minska sårbarhet och avbrott för kunderna. Ledningen dras från ställverket på Storhälla längs E12:an till Stensele.

I Stensele samhälle kommer nätstationerna att bytas ut mot nya som placeras bredvid befintliga. Öppna schakt kommer att förekomma runt dessa under kortare perioder för överkoppling av kablage. Arbetet beräknas pågå från vecka 25 till vecka 49 med uppehåll för semester vecka 28-31.

Viss störning av trafiken kommer att förekomma och även vissa kortare avbrott i elleveransen under omkoppling till nytt nät, vi ber om överseende med detta.

SumNet samförlägger i sträckan och passar på att förse närliggande fastigheter med bättre möjligheter att ansluta sig till stadsnätet.

Beställare: Vattenfall Eldistrubution AB
Entreprenör: Vattenfall Services Nordic AB
Underentreprenör: Inlandets El och Entreprenad AB

Publicerad den 22 juni 2022