Nyheter

Bra resultat för Storumans kommun i mätningen "Löpande insikt"

På bilden syns Martin Bengtsson, bygglovshandläggare och Tommy larsson, bygglovshandläggare.
På bilden syns Martin Bengtsson, bygglovshandläggare och Tommy larsson, bygglovshandläggare.

Storumans kommun får återigen ett bra resultat i Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) mätning "Löpande insikt". På rankingen över deltagande kommuner placerar vi oss på plats 21 av 96 med ett Nöjd Kund Index (NKI) på 82. Det är en förbättring jämfört med år 2021. 

Syftet med undersökningen är övergripande att följa upp hur kommunens service utvecklas i termer av kundupplevd kvalitet. Undersökningen är ett redskap för kvalitetsutveckling och resultatet ger tydliga indikationer på vad kommunen behöver fokusera på för att öka kundnöjdheten.

Myndighetsområden som följs upp i undersökningen är brandskydd, bygglov, markupplåtelser, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll, serveringstillstånd och upphandling. 

Enkäten byggs upp av frågor om olika serviceområden som sammanfattar kundernas upplevelse av kommunens service. De som svarat på enkäten utgörs av privata företag och övriga som haft ett myndighetsärende på kommunen under 2022. 

– Vi arbetar ständigt med att förbättra vårt arbete delvis utifrån det som framgår i undersökningen så det är roligt att det uppmärksammas och syns i resultatet, säger Elin Rutqvist, miljö- och samhällsbyggnadschef. 

Nöjd Kund Index (NKI) för Storuman uppgår till 82, vilket enligt SKR är en mycket bra nivå. Resultatet visar dessutom på en positivt utveckling över tid då det år 2021 låg på 80. Vi är på plats 22 i rankingen bland deltagande kommuner i riket. Högst omdöme ges "bemötande", med ett index på 84. Samtliga serviceområden har ett index mellan 73-84.

– Återigen ett får vi ett riktigt bra betyg från våra företag i Insiktsmätningens undersökning om hur nöjda man är med kommunens ärendehandläggning. Att vi har ett klart bättre resultat än riket men att vi även år från år förbättrar vårat resultat visar att vårat målmedvetna arbete med att förbättra servicen till våra företag faktiskt ger resultat, säger Peter Persson, koncernchef. 

Hela mätningen och alla resultat finns på länken nedan:

Resultat Löpande Insikt 2022

Ranking NKI år 2022