Nyheter

Återinförande av munskydd i vård och omsorg

Från och med 20 juli rekommenderar Vårdhygien Region Västerbotten att användning av munskydd införs vid alla vårdnära kontakter inom kommunal vård och omsorg. Storumans kommun kommer därför att återgå till tidigare rutiner med användning av munskydd i omsorgens verksamheter.

Antal fall av covid-19 ökar inom kommunal vård och omsorg och på sjukhus i Västerbotten. Ökningen gäller både brukare och personal. Med anledning av risk för ökad smittspridning rekommenderar Vårdhygien Region Västerbotten åter att personal använder munskydd i alla vårdnära kontakter, på alla enheter inom kommunal vård och omsorg. 

Publicerad den 20 juli 2022