Nyheter

Uppdatering om smittläget inom omsorgen

OBS! Den här sidan uppdateras inte mer. För aktuell information, gå till www.storuman.se/covid19

Under vecka 51 har vi inte några nya smittade fall inom omsorgens verksamheter. Läget har stabiliserats efter en tung period. Vi arbetar nu vidare med gällande rutiner, munskydd, skyddsutrustning och provtagning för att undvika att det sker nya smittoutbrott. 

Vi har en brukare som har hemtjänst och varit smittad med covid-19 som gått bort. Ytterligare tre brukare i hemtjänsten har testat positivt för covid-19 i under vecka 50. Det är inga nya smittade på Tranan eller på något annat äldre- eller LSS-boende.

Bemanningen börjar stabiliseras och vi arbetar vidare med rutinerna som gäller enligt Vårdhygien. Inom hemtjänsten har vi som en extra åtgärd börjat använda både visir och munskydd vid alla besök. Sammanlagt är det 30 brukare som varit smittade på Tranan varav nio är avlidna. Det är som tidigare meddelats en smittad brukare inom LSS-omsorgen.

Vi undanbeder oss besök på samtliga äldre- och LSS-boenden

Vi undanbeder oss besök på äldre- och LSS-boenden. Som tidigare meddelats gäller skärpta allmänna råd för Västerbottens län. Rådet är att umgås med så få personer som möjligt och att helst inte träffa någon som du inte bor med. Vi hoppas att anhöriga respekterar att detta även gäller för de som bor på särskilt boende. Undantag görs naturligtvis när det handlar om vård i livets slut då besök kan genomföras. Om du har frågor är du välkommen att kontakta enhetschefen på respektive boende.

Publicerad den 15 december 2020
(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)