Nyheter

Skolbad på simhallen i Hemavan

Storumans kommun köper årligen tjänst för fria skolbad och lägre pris för ortsbor med bad för 2,1 miljoner kronor av Hemavans Fjällcenter som driver simhallen i Hemavan.

Simhallen i Hemavan ägs av Hemavans Fjällcenter och den står nu inför ett omfattande renoveringsbehov. Det innebär att om inte nödvändiga åtgärder utförs kan simhallen behöva stänga permanent.

Att det finns ett badhus på orten är viktigt för besöksnäringen men framför allt för lokalbefolkningen. Storumans kommun har ett avtal med Hemavans Fjällcenter om köp av tjänst för fria skolbad för förskola, grundskola, gymnasium och sameskola. Vi köper också tjänst i form av lägre pris för ortsbor på bad.

Om badhuset i Hemavan måste stänga kommer eleverna att åka buss till annan ort för simundervisning. Storumans kommun avser att fortsätta köpa tjänst av Hemavans Fjällcenter i samma omfattning som tidigare förutsatt att nödvändigt underhåll sker av anläggningen.

Publicerad den 28 januari 2020
(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)