Nyheter

Munskydd ska användas vid färdtjänstresor

Munskydd införs inom den kommunala färdtjänsten i Västerbotten. Samtliga 15 kommuner har idag 4 februari fattat beslut om att följa Region Västerbottens rekommendation. Munskydd används sedan en tid tillbaka inom Region Västerbottens sjuktransporter. Beslutet innebär att länets kommuner senast den 15 februari inför munskydd inom den kommunala färdtjänsten.

Föraren rekommenderas att använda munskydd och erbjuder resenären ett munskydd vid avfärd. Storumans kommun har redan påbörjat distribution av munskydd ut till våra taxibolag som genomför färdtjänstresor. Vi rekommenderar att passageraren behåller munskyddet på tills resan avslutas och slänger använt munskydd på sin slutdestination för färdtjänstresan.

Publicerad den 4 februari 2021
(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)