Nyheter

Informationskväll om arbete mot alkohol och droger

Välkomna till en informationskväll om arbete mot alkohol och droger i Storumans kommun. Vad man kan göra om man misstänker att ett barn/ungdom använder alkohol/droger? Vi informerar och diskuterar om vilka förbyggande åtgärder som pågår i Storumans kommun.  

  • Vi kommer att ge en nulägesbild hur det ser ut i Storumans kommun.
  • Hur ska jag prata med mitt barn om alkohol och droger?
  • Hur får de tag i narkotika, vad ska man leta efter för tecken?
  • Vart man kan vända sig med frågor.
  • Avslutning med fika och diskussion.

Tid: 19 februari kl. 18.00 på Vändpunkten, Skolgatan 12A.

Vi frågor är ni välkomna att kontakta:

Lars-Erik Klasson: 070- 257 25 10
Maria Carstedt: 073- 076 09 56
Jennie Larsson: 073- 299 00 86

Informationskvällen arrangeras av Storumans kommuns öppenvård och Polisen. Vi planerar att genomföra detta i Tärnaby senare under våren.

Publicerad den 3 februari 2020
(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)