Nyheter

Information om förändrad skolstruktur

I Fritids- kultur och utbildningsnämndens arbete för en ekonomi i långsiktig balans har nämnden tagit beslut om en ny skolstruktur för mellanstadiet i Storumans kommun. Detta innebär att mellanstadiet i Stensele kommer att flyttas in till Centralskolan från och med läsåret 20/21.

Skolledningen arbetar nu med att ta fram en plan för hur detta arbete ska ske. Berörda vårdadshavare kommer att hållas informerade. I planeringen ser vi över såväl personal som elevgrupper och lokaler. I arbetet med att skapa undervisningsgrupper och goda förutsättningar kommer lärare och skolornas respektive elevhälsoteam vara en viktig del.

För oss i skolan är det viktigt att både elever och ni som vårdnadshavare känner er trygga i det arbete vi bedriver för att vi tillsammans ska kunna skapa en god och trygg lärmiljö. Om ni har frågor så tveka inte att höra av er till rektor eller förvaltningschef Barbro Åkesson eller 0951-141 52.

Publicerad den 20 november 2019
(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)