Nyheter

Information om Coronavirus, covid-19

Vi får nu regelbundet ta del av antalet smittade på ortsnivå i Västerbotten. Under perioden 1-26 november har totalt 116 positiva fall rapporterats in. En stor del av dessa är fortsatt koncentrerade till Storumans samhälle. Skärpta allmänna råd gäller för hela Västerbottens län fram till 13 december och vi uppmanar alla våra medborgare att ta situationen på allvar och följa dessa råd. 

Rutiner för skolverksamheten som håller öppet

Vi har under vecka 48 fått några konstaterade fall på Centralskolan och Röbroskolan. Vi har också en smittad i personalen inom förskolan. När skolan får rapport om nya fall meddelas föräldrar via Schoolsoft men vi lämnar inte ut vilka som är smittade. Smittspårningen vid smittskyddsenheten kontaktar er om det bedöms som nödvändigt.

Vi har stor förståelse för den oro som finns hos många och vi har kontinuerlig kontakt med smittskyddsläkare och följer Folkhälsomyndighetens råd. Vi kommer att så långt som möjligt att hålla förskolor och skolor öppna. Förskolebarn och grundskolelever har rätt till utbildning och klarar vi inte att hålla i gång för- och grundskola riskerar viktiga samhällsfunktioner som vård och omsorg att få stora personalproblem. Om ni har frågor kring situationen i skolan, ta kontakt med rektor på berörd enhet.

Luspengymnasiet har glesat ut i lokalerna och genomfört ett antal åtgärder för att kunna fortsätta med traditionell undervisning. Storumans Lärcentrum undervisar helt på distans.

Skolverksamheternas åtgärder mot covid-19

Storumans kommun stänger verksamheter

Storumans kommer med omedelbar verkan att stänga följande verksamheter med anledning av de skärpta allmänna råd som meddelats av Folkhälsomyndigheten och Region Västerbotten:

- Fritidsgårdar i Storuman och Tärnaby håller stängt.
- Bowlinghallarna i Storuman och Tärnaby håller stängt.
- Badhuset i Storuman häller stängt för allmänheten, badhuset är endast öppet för skolornas simundervisning.
- Biblioteken i Storuman och Tärnaby håller stängt för besök.
- Aejlies i Tärnaby har stängt. 
- Gymmet på Skytteanska skolan håller stängt för allmänheten. Det håller öppet för planerad skolverksamhet.
- Dagverksamheten håller stängt.
- Vändpunkten håller stängt.
- Röbrohallen och Bollhallen har stängt för bokning för allmänheten.
- Ishallen är sen tidigare stängd, men det beror på problem med taket. 

Storumans kommun har också beslutat att stänga för uthyrning i alla kommunens lokaler under perioden 10 november – 13 december. Undantag görs för verksamhet för barn som är födda 2005 och senare vilket är i linje med de skärpta allmänna råden.

Smittoutbrott på äldreboendet Tranan

Vi har ett pågående utbrott av corona på äldreboendet Tranan. På länken nedan finns uppdaterad information kring arbetet med att bromsa smittan på Tranan och i omsorgens övriga verksamheter. 

Mer information om smittan på äldreboendet Tranan

Information och förtydligande om krislägesavtal

Det har förekommit en hel del rapportering om att Storumans kommun inte aktiverat det så kallade krislägesavtalet för vård och omsorg. Ett särskilt beslut om aktivering av avtalet fattas av Sveriges kommuner och Regioner.

Innan krislägesavtalet kan aktiveras krävs att de möjligheter som finns i befintliga kollektivavtal har uttömts. Exempel på åtgärder som behöver ha vidtagits innan aktivering kan bli aktuellt är beordrad övertid, förskjuta arbetstiden, beordra jour och beredskap, flytta arbetstagare eller beordra vikariat. Vi måste också inventera möjligheterna till bemanningsförstärkning. Det kan röra sig om åtgärder som att erbjuda deltidsanställda att gå upp till heltid, ta in extrapersonal, studenter, tidigare anställda, pensionärer med mera.

Vi har i dagsläget inte uttömt alla åtgärder. Om vi begär att det ska aktiveras kommer vi att behöva redovisa för Sveriges kommuner och regioner huruvida vi genomfört och tömt ut alla våra möjligheter och resurser. Där är vi inte ännu. Att aktivera krislägesavtalet får konsekvenser och vi behöver se till att vi har en vård- och omsorgsverksamhet som fungerar även efter covid-19.

En åtgärd som vi gjort är att omfördela personal, vilket innebär att annan ej akut verksamhet nu får stå på paus tillsvidare. Skolsköterskeresursen i östra kommundelen har delvis omfördelats till omsorgens vårdinsats för att stärka den ansträngda personalsituationen. Detta medför att en del av de ordinarie arbetsuppgifterna för skolsköterskorna, till exempel hälsosamtal och hälsobesök, tillsvidare skjuts upp.

Vi undanbeder oss besök på samtliga äldre- och LLS-boenden

Vi undanbeder oss besök på äldre- och LSS-boenden. Som tidigare meddelats gäller skärpta allmänna råd för Västerbottens län. Rådet är att umgås med så få personer som möjligt och att helst inte träffa någon som du inte bor med. Vi hoppas att anhöriga respekterar att detta även gäller för de som bor på särskilt boende. Undantag görs naturligtvis när det handlar om vård i livets slut då besök kan genomföras. Om du har frågor är du välkommen att kontakta enhetschefen på respektive boende.

Storumans kommun är i stabsläge sen 5 november

Storumans kommun är sedan 5 november i stabsläge vilket innebär att vi har en beredningsgrupp som är redo att snabbt sammankallas för att ta beslut på mycket kort varsel. Vi har just nu dagliga avstämningar i mindre grupperingar. 

Följande gäller för dig som bor eller vistas i Västerbottens län:

De skärpta allmänna råden gäller till 13 december. Då kommer nya nationella riktlinjer att införas.

Undvik att umgås med andra 
Om möjligt, träffa inte andra personer än de som du bor tillsammans med eller ett fåtal utvalda. Det innebär att du inte ska gå på eller ordna fester eller liknande sociala aktiviteter. Begränsa även dina fysiska kontakter på jobbet. Nödvändig närkontakt, som till exempel vid vårdbesök och medicinska undersökningar, omfattas inte av råden. 

Res inte 
Undvik resor inom och utanför Västerbotten. Om du måste resa är det viktigt att du gör det på ett säkert sätt genom att du begränsar nya kontakter så mycket som möjligt.  

Besök inte allmänna platser 
Vistas inte i inomhusmiljöer där människor samlas, så som butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym. Nödvändiga besök i till exempel livsmedelsbutiker och apotek kan göras, men tänk på att hålla avstånd. 

Gå inte på evenemang och aktiviteter 
Delta inte i till exempel möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar. Det är särskilt viktigt att du undviker idrottsträningar inomhus och gemensamma omklädningsrum. Detta råd gäller inte idrottsträningar för barn och ungdomar födda 2005 eller senare.  

Det här gäller verksamheter och arbetsplatser i Västerbotten: 

Verksamheter bör vidta åtgärder för att underlätta för alla att följa råden. Exempelvis genom att begränsa antalet besökare vid samma tidpunkt.   

Arbetsgivare bör vidta åtgärder för att anställda ska kunna följa råden. Exempelvis genom att uppmana till och erbjuda utökade förutsättningar att arbeta hemifrån och skjuta upp tjänsteresor, konferenser och andra fysiska möten. 

Alla ska även fortsatt följa de allmänna råden om att tvätta händerna ofta, hålla avstånd, stanna hemma när du är sjuk och testa dig om du har symtom.

– Det är nu det gäller. Vi måste göra allt vi kan för att stoppa den här utvecklingen och alla behöver ta ansvar för det. Det innebär att vi behöver avstå sådant vi förut skulle ha gjort så att vi minskar våra fysiska kontakter, säger Stephan Stenmark, smittskyddsläkare.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats

Läs mer på Region Västerbottens webbplats

Kompetensinventering för arbete i vård och omsorg

Vi kommer inom kort att starta upp en extrainsatt introduktionsutbildning för vård och omsorg. Vi söker också efter fler personer som kan arbeta inom vård och omsorg för att kunna säkra upp bemanningen.

Kompetensinventering vård och omsorg

Max åtta personer får samlas

Regeringen föreslår att allmänna sammankomster begränsas ytterligare. Från och med 24 november och fyra veckor framåt får endast åtta personer delta vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Samtidigt tas det tidigare undantaget för tillställningar på serveringsställen bort. Skolor, kollektivtrafik, privata evenemang och besök i affärer omfattas inte.

Läs mer på Krisinformation.se om begränsning på max åtta personer

Information hos Polisen om förbud mot att samlas fler än åtta personer

Stödbegäran till Länsstyrelsen Västerbotten

Storumans kommun fredag 20 november skickat en formell stödbegäran till Länsstyrelsen Västerbotten med anledning av bemanningsläget gällande sjuksköterskor. På grund av smittspridningen och hög sjukfrånvaro har vi brist på sjuksköterskor. 

Stödbegäran har 20 november följts upp med ett samverkansmöte med länets krisberedskapsaktörer. På mötet beslutades att länets aktörer genomför en kompetensinventering på sjuksköterskor som skulle kunna vara aktuella att förflyttas till Storumans kommun. Inventeringen avslutades måndag 23 november.

Lämna prov för covid-19

Du som har symtom som hosta, snuva och halsont eller nedsatt lukt och smaksinne kan ta prov på dig själv för att se om du har Covid-19. Provtagningskit hämtas utanför Sjukstugan vid Distriktsingången. Uthämtning och inlämning av egenprovtagning sker vardagar 13.00-14.00. Vid behov av assisterad provtagning tex barn 6-12 år får man ringa och boka tid hos Sjuksköterska 090-785 44 73, val 8. I Tärnaby tar du kontakt med Sjukstugan 090-785 44 70.

Läs mer om provtagning för covid-19 i Västerbotten

Storumans kommun erbjuder hemsändningsstöd

Storumans kommun erbjuder möjlighet till hemsändningsstöd för dig som har svårt att ta dig till matvarubutiken. Läs mer på länken nedan.

Hemsändningsstöd för dagligvaror

Information på andra språk

Folkhälsomyndigheten har översatt information om Coronaviruset till flera olika språk. 

Folkhälsomyndighetens information på andra språk

Region Västerbotten

På Region Västerbottens webbplats finns information om regionens beredskap.

Krisinformation.se

Förmedlar samlad information från myndigheter.

Krisinformation.se sida om Coronaviruset

Telefonnummer 113 13

Ring det nationella informationsnumret 113 13 om du har allmänna frågor om det nya coronaviruset. 

Krisinformation.se sida om Coronaviruset

Publicerad den 27 november 2020
(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)