Nyheter

Information om Coronavirus, covid-19

Smittvarning

Enligt färsk statistik från Region Västerbotten har Storumans kommuns befolkning 25 fall under vecka 7, 15-21 februari. De flesta fallen är som tidigare i de östra kommundelarna. Särskilda rekommendationer gäller för Västerbottens län fram till 21 mars. Du ska inte resa, varken inom eller utanför länet. 

Lägesuppdatering fredag 26 februari

Vi har fyra kända fall av covid-19 bland personalen inom omsorgen. Inga brukare är smittade, de prover som tagits har varit negativa.

Från skolans verksamheter rapporteras ett nytt fall bland personalen Parkskolan, ett nytt fall bland personalen på Röbroskolan/Centralskolan samt sju elever på Röbroskolan. Som tidigare meddelats har Röbroskolan distansundervisning fram till och med sportlovet. Torsdag 5 mars kommer det att vara ett möte inför ett huvudmannabeslut om hur veckan efter sportlovet ska se ut.

Viktigt att komma ihåg gällande rapporteringen av antalet smittade inom kommunens verksamheter är att det kan finnas fall vi ännu inte har kännedom om, och många sitter nu också i familjekarantän eller är hemma i väntan på provsvar. 

Skärpta regionala rekommendationer för Västerbottens län

För att bemöta den ökande smittspridningen i Västerbotten är de skärpta regionala rekommendationerna förlängda till den 21 mars med bland annat följande:

•Använd munskydd i kollektivtrafiken. Är du född 2004 eller tidigare bör du alltid använda engångsmunskydd i kollektivtrafiken. Det gäller alla tider på dygnet och så länge som det finns en utbredd spridning i Västerbotten.

• Använd engångsmunskydd i inomhusmiljö. Om du inte kan undvika nära kontakt med andra och du träffar personer utanför din närmaste krets ska du använda munskydd. Munskydd ersätter inte regeln om att undvika nära kontakt och att hålla avstånd i alla situationer där det går.

Skolans verksamheter i Storumans kommun arbetar med att se över sin riskbedömning för vilka situationer där avstånd inte kan hållas. Där det är nödvändigt kommer vi att börja använda munskydd.

Läs mer om de särskilda rekommendationerna för Västerbotten

Röbroskolan går över i distansundervisning från och med 23 februari

Med anledning av att en stor andel av personalen är frånvarande på grund av sjukdom och hushållskarantän för covid-19 har huvudman beslutat att åk 7-9 på Röbroskolan övergår till distansundervisning från och med tisdag 23 februari till och med fredag 5 mars då sportlovet inleds. Torsdag den 11 mars tas nya beslut utifrån rådande läge. Måndag 22 februari är eleverna helt lediga.

Mer information om distansundervisning på Röbroskolan

Vaccinering inom kommunens verksamheter

Under vecka 8, 9 och 10 vaccineras (dos 2) brukare och personal som ingår i fas 1 i Storuman området. Region Västerbotten håller på att ringa runt till de med hemtjänstbeslut från kommunen för att kalla till vaccination när de får vaccin levererat.

När det blir dags för nästa grupp att börja vaccineras kommer det att gå att ringa direkt till sjukstugan för att boka tid eller boka digitalt via 1177. Information kommer att publiceras i god tid före vaccinationsstart är planerad.

Storumans kommun kommer också att börja använda antigentester/egenprovtagning och ”screena” personalen inom särskilt boende två gånger i veckan. Det innebär att alla som jobbar aktuella dagar kommer att få lämna prov, även om man är symtomfri. Det är en metod för att kunna upptäcka personer som sprider smitta utan symtom. De som varit sjuka i covid-19 under de senaste sex månaderna kommer inte att screenas.

Ej lagstadgad kommunal verksamhet har stängt tillsvidare

Vi kommer att fortsätta ha badhus, fritidsgårdar, gym och annan ej lagstadgad kommunal verksamhet stängd till 21 mars. Undantag görs för planerad undervisning inom ramen för skolans verksamheter. Stängningen kan komma att förlängas ytterligare. Biblioteken är stängda för fysiska besök men tillhandahåller distansservice med utlåning av böcker.

Idrottsverksamhet för barn och unga födda 2002 och senare

Regeringen har gått ut med nya rekommendationer som innebär att det nu är tillåtet för alla barn och ungdomar födda 2002 eller senare att delta i idrotts- och fritidsverksamhet. Storumans kommun tillåter bokning av idrottslokaler för föreningar där målgruppen är barn och ungdomar. Simhallen kommer att vara fortsatt stängd för allmänheten.  

Vi kommer inte att hålla några idrottslokaler öppna för externa bokningar under sportlovet. Det är enbart föreningar som är verksamma inom Storumans kommun med målgruppen barn och ungdomar födda 2002 och senare som har möjlighet att boka tider i de lokaler som hålls öppna. Biblioteken är stängda för fysiska besök men tillhandahåller distansservice med utlåning av böcker.

Läs mer om ordningsregler för bokning av lokaler

Ny tillfällig pandemilag från 10 januari

Från och med den 10 januari så gäller en ny pandemilag för covid-19 i Sverige. Syftet med den nya tillfälliga pandemilagen, som gäller till sista september 2021, är att regeringen ska kunna besluta om fler åtgärder för att minska smittspridningen av covid-19.

Ny tillfällig pandemilag från 10 januari

Nationella råd för hela Sverige gäller tillsvidare

Nu gäller skärpta föreskrifter och råd i hela landet. Vi har alla ett ansvar för att förhindra spridning av covid-19. Du ska följa dessa råd:

 • Umgås bara i en mindre krets och undvik att träffa andra personer än dem du normalt träffar.
 • Håll avstånd och undvik miljöer med trängsel. Om du kan, handla ensam och vistas inte i butiker längre tid än nödvändigt.
 • Om du måste resa, gör det på ett säkert sätt. Undvik att träffa nya kontakter under resan och på resmålet och säkerställ att du kan isolera dig eller ta dig hem själv utan att smitta andra om du blir sjuk.
 • Stanna hemma och testa dig om du har symtom.
 • Om du bor med någon som har bekräftad covid-19 ska du stanna hemma, även om du inte har symtom och oavsett ålder.
 • Tvätta händerna ofta.
 • Arbeta hemifrån så ofta som möjligt.
 • Delta i idrotts- och fritidsaktiviteter på ett sätt som minimerar risken för smitta.
 • Fira högtider under smittsäkra former.
 • Träffa personer i riskgrupper på ett säkert sätt. Om du besöker äldreboenden - följ boendets besöksrutiner

Vi måste göra allt vi kan för att bromsa smittspridningen i samhället och skydda de äldre och personer som löper störst risk för att bli svårt sjuka.

Det här gäller verksamheter och arbetsplatser:

 • Verksamheter bör vidta åtgärder för att underlätta för alla att följa råden. Exempelvis genom att begränsa antalet besökare vid samma tidpunkt.
 • Arbetsgivare bör vidta åtgärder för att anställda ska kunna följa råden. Exempelvis genom att uppmana till och erbjuda utökade förutsättningar att arbeta hemifrån och skjuta upp tjänsteresor, konferenser och andra fysiska möten.

Läs mer om de allmänna råden på Folkhälsomyndighetens sida

Använd munskydd vid besök på särskilt boende

Vi vill påminna om att det är obligatoriskt med användning av munskydd vid besök på särskilt boende. Vi har sen tidigare bett anhöriga att vara mycket restriktiva med besök, men i de fall besök ändå genomförs är det obligatoriskt att använda munskydd under hela besöket. Du ska självklart också vara frisk och symptomfri och följa de regler som gäller för besök på våra boenden. Om du har frågor är du välkommen att kontakta enhetschefen på respektive boende.

Storumans kommun är i stabsläge sen 5 november

Storumans kommun är sedan 5 november i stabsläge vilket innebär att vi har en beredningsgrupp som är redo att snabbt sammankallas för att ta beslut på mycket kort varsel. Vi har just nu dagliga avstämningar i mindre grupperingar. 

Lämna prov för covid-19

Du som har symtom som hosta, snuva och halsont eller nedsatt lukt och smaksinne kan ta prov på dig själv för att se om du har Covid-19. Provtagningskit hämtas utanför Sjukstugan vid Distriktsingången. Uthämtning och inlämning av egenprovtagning sker vardagar 13.00-14.00. Vid behov av assisterad provtagning tex barn 6-12 år får man ringa och boka tid hos Sjuksköterska 090-785 44 73, val 8. I Tärnaby tar du kontakt med Sjukstugan 090-785 44 70.

Läs mer om provtagning för covid-19 i Västerbotten

Storumans kommun erbjuder hemsändningsstöd

Storumans kommun erbjuder möjlighet till hemsändningsstöd för dig som har svårt att ta dig till matvarubutiken. Läs mer på länken nedan.

Hemsändningsstöd för dagligvaror

Information på andra språk

Folkhälsomyndigheten har översatt information om Coronaviruset till flera olika språk. 

Folkhälsomyndighetens information på andra språk

Region Västerbotten

På Region Västerbottens webbplats finns information om regionens beredskap.

Krisinformation.se

Förmedlar samlad information från myndigheter.

Krisinformation.se sida om Coronaviruset

Publicerad den 24 februari 2021
(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)