För elever & vårdnadshavare

Här kan du skicka din fråga, synpunkt eller klagomål
Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-postadress.
Ansvarig förvaltning

Fritids-, kultur och utbildningsförvaltningen
Blå vägen 242
923 81 Storuman
Telefon: 0951-140 00 (kundtjänst)
E-post: fkun@storuman.se

Besöksadress
Östra Strandvägen 26
925 32 Tärnaby

Rektor
Tomas Nybrand
Telefon: 0951-142 62
Epost: tomas.nybrand@storuman.se

Tränare
Mattias Kangas
Telefon: 070-648 28 00
Epost: mattias.kangas@storuman.se

Fredrik Fahlqvist
Telefon: 072-243 20 96
E-post: fredrik.fahlqvist@storuman.se

Örjan Gustafzzon
Telefon: 070-690 81 89
E-post: orjan.gustafzzon@storuman.se

Administratör 
Anna Sandberg 
Telefon: 0951-142 58, 070-217 14 32
Epost: anna.sandberg@storuman.se

Ansvarig nämnd
Bild på schoolsofts hemsida
Skolans lärplattform är Schoolsoft.

För elever & vårdnadshavare

I Schoolsoft kan du som elev/vårdnadshavare se veckobrev, schema, studieplan och närvaroregistrering. Där kan vårdnadshavare även skicka in ledighetsansökan. Under fliken relaterad information hittar du en genväg för att logga in i Schoolsoft. Där finns även en länk där du som elev kan logga in och läsa din epost som du har via skolan.

Schoolsoft
Om du har förlorat/glömt dina inloggningsuppgifter till Schoolsoft kontaktar du skolan. Som vårdnadshavare kan du också följa ditt/dina barns utveckling på Schoolsoft. Det fungerar till den dagen eleven fyller arton och blir myndig.

I Schoolsoft under menyn Närvaro finns Ledighetsansökan. Det är mentor som beviljar ledigheter. Ansökan om ledighet ska lämnas in i god tid före ledigheten och efter samråd med mentor. Vid ledighet är du som elev skyldig att ta reda på vad du missar och vad du måste ta igen.

Epost
Som elev får du en skolmail. Logga in med fornamn.efternamn och det lösenord du har när du loggar in på skoldatorn.

Kontaktuppgifter till skolan finns under fliken "Kontakta oss".

(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)