Program på Tärnaby Alpina Gymnasium

Här kan du skicka din fråga, synpunkt eller klagomål
Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-postadress.
Ansvarig förvaltning

Fritids-, kultur och utbildningsförvaltningen
Blå vägen 242
923 81 Storuman
Telefon: 0951-140 00 (kundtjänst)
E-post: fkun@storuman.se

Besöksadress
Östra Strandvägen 26
925 32 Tärnaby

Rektor
Tomas Nybrand
Telefon: 0951-142 62
Epost: tomas.nybrand@storuman.se

Tränare
Mattias Kangas
Telefon: 070-648 28 00
Epost: mattias.kangas@storuman.se

Fredrik Fahlqvist
Telefon: 072-243 20 96
E-post: fredrik.fahlqvist@storuman.se

Örjan Gustafzzon
Telefon: 070-690 81 89
E-post: orjan.gustafzzon@storuman.se

Administratör 
Anna Sandberg 
Telefon: 0951-142 58, 070-217 14 32
Epost: anna.sandberg@storuman.se

Ansvarig nämnd
Elever som har fjärrundervisning
Fjärrundervisning med lärare i Umeå.

På Tärnaby alpina gymnasium kan du välja mellan samhällsvetenskapsprogrammet och naturvetenskapsprogrammet. Utbildningen läggs upp på fyra år för att få tid till träning och tävling. Läs mer om idrottsutbildningar på Skolverkets hemsida

Utbildningen på Tärnaby Alpina gymnasium är en nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU). Dessa utbildningar riktar sig till elever som vill kombinera sin gymnasieutbildning med en elitidrottsutbildning. Utbildningarna har tydlig elitidrottskaraktär. Därför får endast riksidrottsgymnasier och nationellt godkända idrottsutbildningar ge ämnet specialidrott.

Specialidrott får ingå med 200 poäng i programfördjupningen och 200 poäng i det individuella valet. Ämnet får efter beslut av rektor dessutom läsas som utökat program med 300 poäng. Elever som går de här utbildningarna kan alltså läsa 700 poäng specialidrott.

Redovisning i klassrummet

(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)