Ung Företagsamhet

UF

För oss på Luspengymnasiet innebär företagsamhet mer än företagande i traditionell mening. Vi arbetar med individens förhållningssätt till att vara företagsam, att prestera och vara kreativ.

Flera av våra program har obligatoriskt arbetsplatsförlagt lärande (APL) där man praktiskt får träna sig att utföra moment som ingår i programmet.

Alla program kommer dessutom att erbjudas kursen entreprenörskap, ett sätt att pröva på företagandet. Vi har sedan hösten 2002 arbetat i samverkan med UF (Ung Företagsamhet) med mycket goda resultat. UF innebär att ni under ett skolår får starta upp, driva och avveckla ett företag under överinseende av lärare och övriga rådgivare.

Ett bra bevis på skolans framgångar är BlingUF som i Västerbotten 2012 vann "Bästa affärsplan" och blev "Bästa UF-företag" i länet

(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)