Erasmus +

erasmus

Erasmus+ är EU:s program för utbildning, ungdom och idrott i Europa för åren 2014-2020. Programmet har en budget på 14,7 miljarder euro och ska ge över fyra miljoner européer möjlighet att studera, praktisera eller jobba som volontärer utomlands. I Sverige har Ungdomsstyrelsen och Universitets- och högskolerådet utsetts till programkontor. Förskolor, grundskolor och gymnasieskolor kan via "Erasmus+ strategiska partnerskap" söka medel för skolpartnerskap och samarbetsprojekt utifrån gemensamma teman mellan europeiska skolor.


Luspengymnasiet har sedan starten för Erasmus+ hittills sökt och beviljats medel för att genomföra tre ”Skola-till-skola-projekt” tillsammans med en skola i Zywiec i södra Polen. Det första projektet, ”Literacy, a Necessity för Democracy” genomfördes 2014-2016 och det andra, ”Protecting Democratic Values” startade hösten 2016 och pågår till hösten 2018.  Det nuvarande projektet ”Healthy Minds means Prosperous Society” pågår från september 2018 till augusti 2020. Detta projekt kommer att handla om att förbättra den psykiska hälsan genom kulturella aktiviteter.


Vi har samarbetat i olika projekt med samma skola i Zywiec i över 20 år, de flesta har finansierats via externa medel. Utan de pengar vi beviljats från Erasmus+ hade det inte varit möjligt för oss att genomföra dessa utbyten och att genom dem öppna upp Europa för våra elever.

(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)