Speciellt för Luspengymnasiet

Här kan du skicka din fråga, synpunkt eller klagomål
Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-postadress.
Ansvarig förvaltning

Fritids-, kultur och utbildningsförvaltningen
Blå vägen 242
923 81 Storuman
Telefon: 0951-140 00 (kundtjänst)
E-post: fkun@storuman.se

Besöksadress och telefonnummer
Skolgatan 20
923 81 Storuman
Telefon assistent:
Lena Granberg 0951-141 51
Anna Sandberg 0951-142 58

Kontaktperson
Bo Johansson
Rektor
Telefon: 0951-142 62
Mobiltelefon: 070-780 25 09
E-post:bo.johansson@storuman.se

Ansvarig nämnd
skolan

Luspengymnasiet - litet och tufft!

Luspengymnasiet präglas av närhet och vägarna mellan dig som elev och personal är korta. Här är du en del av gemenskapen och det finns goda möjligheter att påverka din skolvardag. Utbildningsutbudet är brett, både med högskoleförberedande program och yrkesförberedande program.

Förutom själva utbildningen erbjuds du andra aktiviteter som blir minnen för livet, allt ifrån överlevnad, till festivaler och fjällturer. Tre år på Luspengymnasiet är en investering i framtiden på många plan.

Några av fördelarna med att välja Luspengymnasiet:

 • Brett utbildningsutbud med program i tiden.
 • Bidrag till körkortet.
 • Gratis frukost i elevcaféet.
 • Bärbara datorer till alla.
 • Nära mellan människor och kunskap.
 • Engagerad personal
 • Aktivt både hemma och ute i världen.
 • Kontinuerlig näringslivssamverkan för att ge goda kunskaper om arbetslivet.

Verksamhetsstrategi

Några av hörnstenarna i skolans organisations- och undervisningsstrategi är:

 • att eleverna sätts i centrum och stimuleras till ett aktivt kunskapssökande.
 • att eleverna har ett faktiskt inflytande på undervisningsformer och organisation.
 • att lärarna i stor utsträckning fungerar som handledare och inspiratörer och arbetar i arbetslag med elevinflytande.
 • att stor vikt läggs vid problemlösnings- och kommunikationsförmåga.
 • att IT och modern teknik ingår som naturliga hjälpmedel i undervisningen.
 • att låta ämne och undervisningsform styra arbetspassens längd.
(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)