Introduktionsprogram

IMS

Saknar du behörighet till gymnasiet? Då kan du läsa ett introduktionsprogram på Luspengymnasiet. Du förbereder dig för vidare gymnasieutbildning eller för arbetsmarknaden. Du kan inte läsa ämnen som du redan nått ett godkänt betyg i. Utbildningen kan innehålla gymnasiekurser.

Individuellt alternativ
Du får förutsättningar att gå vidare till yrkesintroduktion, annan utbildning eller till arbetsmarknaden. Utbildningsplanen utformas efter elevens individuella behov och förutsättningar.

Programinriktat individuellt val - PRIV
Du kan så snart som möjligt få behörighet och antas till valt yrkesprogram.

Behörighetskrav för en priv-plats:
Svenska och matematik alternativt engelska samt ytterligare 4 ämnen eller svenska, matematik, engelska samt ytterligare 3 ämnen 

Språkintroduktion
Här kan du som nyligen anlänt till Sverige få utbildning med fokus på svenska språket. Du förbereds för fortsatta gymnasiestudier eller annan utbildning. Utbildningen läggs upp utifrån dina kunskaper och tidigare utbildning.

Yrkesintroduktion
Här får du en yrkesinriktad utbildning för behörighet till ett yrkesprogram eller för att få ett arbete.

 

(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)