Fordons- och transportprogrammet

Fordons

Inriktning lastbil och mobila maskiner

Programmet passar dig som vill jobba med service och underhåll av mobila maskiner. Du kommer att vara både i skolan och få undervisning ute på företag. Luspengymnasiet är en av 13 skolor i Sverige som samarbetar med maskinleverantörerna i QMT-koncept se www.qmt.se Swecon är vårt fadderföretag men vi samarbetar också med andra företag, tex Pon, Cat och Kjin-Schakt Inriktningen möter det ökade behovet av arbetskraft inom gruvindustrin och övrig produktion där tunga maskiner används.

Dina chanser på arbetsmarknaden är goda eftersom du kan arbeta inom många olika yrken runt tunga maskiner och dess kringutrustning. Efter avslutad utbildning kan du bland annat jobba som maskintekniker. Du får en attraktiv teknisk kompetens på en växande arbetsmarknad.

Under din utbildning kommer du att genomföra 15 veckors praktik, APL, ArbetsPlatsförlagd Lärande.

Ämnen som du läser i inriktningen lastbil och mobila maskiner

Maskin- och lastbilsteknik, introduktion
Reparation av lastbilar och mobila maskiner

Ämnen som ingår i programmet

Fordons- och transportbranschens villkor och arbetsområden
Fordonsteknik - introduktion

Du kan fördjupa dig i

Arbete från servicebil
Mobila maskiner och utrustning
Mobil hydraulik 1
Mobil hydraulik 2
Styr- och övervakningssystem
Engelska 6 (valbar)

Gemensamma ämnen som du läser tillsammans med elever från andra program

Engelska 5
Historia 1a1
Idrott och hälsa 1
Matematik 1a
Naturkunskap 1a1
Religionskunskap 1
Samhällskunskap 1a1
Svenska 1/ Svenska som andraspråk 1

Individuellt val

Här kan du välja fritt från programknutna kurser, skapande kurser, idrott eller kurser för grundläggande behörighet.

Gymnasiearbete

Här ska du genomföra ett arbete där du väljer ett eget ämnesområde som intresserar dig extra mycket och har anknytning till programmet.

Läsa vidare

Efter den här utbildningen kan du läsa vidare på Yrkeshögsskolan.

Publicerad den 11 februari 2021
(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)