Specialpedagog

Här kan du skicka din fråga, synpunkt eller klagomål
Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-postadress.
Ansvarig förvaltning

Specialpedagog
Christina Linder
0951-142 54
E-post: christina.linder@storuman.se

Fritids-, kultur och utbildningsförvaltningen
Blå vägen 242
923 81 Storuman
Telefon: 0951-140 00 (kundtjänst)
E-post: fkun@storuman.se

Ansvarig nämnd
FKUN_Luspen_allman
solros

På skolan har vi en specialpedagog som heter Christina Linder. Tillsammans med skolans elevhälsoteam arbetar hon för att underlätta och anpassa elevers studiesituation. Det kan handla om:

  • Handledning/rådgivning
  • Samarbete med vårdnadshavare/föräldrar
  • Kartläggningar och utredningar
  • Anpassningar för elever i behov av särskilt stöd
  • Arbete med åtgärdsprogram

Kontaktuppgifter hittar ni under fliken "kontakta oss".

(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)