Skolhälsovård

husibacken

Skolsköterska

Vår skolsköterska heter Monica Larsson och hon finns på Luspengymnasiet måndagar kl 08.30-16.30. Du kan nå henne via mail: monica.larsson@storuman.se
eller på telefon 0951-142 79 mobil 070-510 08 94 
Det går även bra att besöka henne på mottagningen på Röbroskolan.

Övrig tid hänvisas du till Vårdcentralen tel: 090-785 44 73 eller ring sjukvårdsrådgivningen tel.1177.

Skolkurator

Vår skolkurator heter Linda Dahlgren och finns på skolan måndag-torsdag 07.00-16.00. Du kan nå henne via mail: linda.dahlgren@storuman.se ellerpå telefon
0951-141 44 eller 070-550 22 53

Som skolkurator ger hon stödsamtal till elever och föräldrar samt stöd och handledning till skolans personal i elevhälsofrågor.

(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)