Rutiner för prövning

bibblan

En elev i gymnasieskolan har rätt att genomgå prövning vid den egna skolenheten i alla kurser och det gymnasiearbete som ingår i elevens individuella studieplan, om eleven inte tidigare har fått betyg på kursen eller gymnasiearbetet eller om eleven fått betyget F. Ta kontakt med din handledare eller studie- och yrkesvägsledare, så hjälper de dig hur du ska gå till väga.

 

(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)