Regler och normer

Regler

Vår uppgift är att skapa bästa möjliga förutsättningar för ditt lärande. För att detta ska fungera krävs att du tar eget ansvar. Följande gäller på vår skola:

Sjukanmälan

Sjukanmälan sker varje sjukdag av dig eller målsman via Schoolsoft.

Närvaro

Studiebidraget är relaterat till din närvaro. Ogiltig frånvaro rapporteras in till Centrala studiestödsnämnden CSN, som fattar beslut om indraget studiestöd. Enligt skollagen är skolan också skyldig att meddela vårdnadshavare all ogiltig frånvaro för omyndiga elever. Det sker via SMS.

Missbruk av dator

För att få använda skolans dator har du förbundit dig i ett kontrakt att undvika allt missbruk av utrustningen. Om missbruk upptäcks stängs du i första hand av från nätverket en kortare tid. Vid upprepade regelbrott eller grövre förseelser stängs du av en längre tid. I övrigt gäller samma regler som i samhället, vilket innebär att grova kränkningar kommer att polisanmälas.

Busskort

Har du tappat bort ditt busskort köper du ett nytt på expeditionen för 300 kronor.

Körkort

Förutsatt att du sköter ditt skolarbete och inte har hög ogiltig frånvaro, hjälper skolan till med 6 400 kronor till ditt körkort. Du måste ha skolans medgivande innan du bokar tid hos körskolan. Förfrågningsunderlag för bidrag till körkort finns under fliken "relaterad information".

Borttappade böcker

Borttappade och ej återlämnade böcker betalas av dig som elev. Detta gäller även böcker som är lånade på biblioteket.

Arbetstid

Arbetstiden är 08.30-15.50. Ej schemalagd tid används till enskilt arbete, grupparbeten och gymnasiearbetet.

Studieplanering

Skolan erbjuder olika valmöjligheter i form av individuellt val samt valbara kurser enligt programmets planering. Om du vill göra förändringar av dina val ska du diskutera detta med studie- och yrkesvägledaren. Byten beviljas eller avslås utifrån organisationens möjlighet.

Handledare

Handledaren har tillsammans med SYV övergripande ansvar för att vägleda dig i studierna. Handledaren är också skolans kontaktperson med hemmet.

(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)