Ledighetsansökan

Det är din handledare som beviljar dig ledighet, men innan ansökan lämnas till handledaren bör du ha fått godkännande av de lärare du ska ha lektioner med de berörda dagarna. 

Du skriver ut blanketten som finns under "relaterad information". Ansökan om ledighet skall lämnas in minst tre dagar före ledigheten början till berörda kursansvariga därefter till handledaren. 

(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)