Kurser i Excel

Bild på dator och diagram

Behöver du arbeta med Excel? Vi kan ge utbildning både för dig som är nybörjare och för dig som redan kommit en bit på vägen.

Många behöver Excel i sitt arbete men det är inte  helt självklart hur man drar nytta av programmet. Vi kan ordna utbildningar som i exeplen nedan eller med en annan inriktning som passar dig och ditt företag. Hör av dig om du har frågor på vad vi kan erbjuda!

 

Excel grundkurs

Behöver du arbeta med excel? Vill du få programmet att göra som du vill? Då är den grundläggande utbildningen något för dig!

Exempel på innehåll:
Arbetsböcker
Grundläggande formler
Formatering
Diagram
Funktioner
Tabeller

Målgrupp:
Du som vill använda Excel och få programmet att göra som du vill. Du har datorvana och har helst jobbat lite i excel. Det är bra om du har en egen dator med Excel (office 2013 eller senare).

Kurstid: v 43-47
Dag: torsdagar kl 8-10
Kostnad: 2900 kr (inkl kursbok)
Anmälan: anmälan görs här senast 14 oktober.

Anmälan är bindande. Påbörjad utbildning faktureras. Utbildningen genomförs under förutsättning att minsta antal platser är fyllt.

Kursledare: Susanne Sandlund
Kurslitteratur: Excel för office 365 grunder

Excel fortsättning

Exempel på innehåll:
Konsolidering av data
Sortera och filtrera
Pivottabeller

Målgrupp:
Du som redan jobbar i Excel och behöver lite mer än det grundläggande. Du har god datorvana och har jobbat i excel i minst några månader. Det är bra om du har en egen dator med Excel (office 2013 eller senare).

Kurstid: v 48-50
Dag: torsdagar kl 8-10
Kostnad: 2000 kr (inkl kursbok)
Anmälan: anmälan görs här senast 4 november.

Anmälan är bindande. Påbörjad utbildning faktureras. Utbildningen genomförs under förutsättning att minsta antal platser är fyllt.

Kursledare: Susanne Sandlund
Kurslitteratur: Excel för office 365 fördjupning

(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)