Antagningskriterier och urval

Är du intresserad av att söka till Tärnaby skidakademi? Här får du veta mer om vilka antagningskriterierna är och hur urvalet går till.

 

När ansökningstiden är slut påbörjas arbetet med att se om de åkare som sökt har vad som krävs för att bli antagna. På skidakademin utgår vi från dessa kriterier:

  • Behörighet till universitet/högskola – att vara behörig till högskole-/universitetsstudier är ett krav för att kunna bli antagen.
  • Ranking/punkter/resultat – punkter i alla grenar värderas. Resultat under säsongen. Ålder är också en faktor i detta. (fartpunkter kan prioriteras, runt 40 i SL+GS)
  • Tekniska färdigheter – inom skidåkning
  • Fysiska färdigheter – bra fysik är grundläggande för att kunna prestera i skidåkning.
  • Utvecklingspotential – ålder är en faktor även här.

 

Ett första urval sker utifrån kriterierna. De som är aktuella för antagning intervjuas och därefter görs en individuell bedömning utifrån åkarens förutsättningar. Åkarna ha en tydlig ambition och attityd samt vilja att satsa högt.


Varje år söker även befintliga åkare på Tärnaby skidakademi till en kommande säsong och ingår då i samma kvot som de nya ansökningarna. Fördelen för de som redan går på skidakademi är att de i egen person kan visa upp sin förmåga och ambition. Grundkriteriet på 50% studier är ett krav för fortsatt plats på akademin.


Antagningarna görs i samråd med svenska skidförbundet, Östersunds skiduniversitet och de skidgymnasietränare som berörs.

(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)