Vägledning

Individuell studieplan

Enligt Skolverkets bestämmelser ska ska alla som studerar inom vuxenutbildningen ha en individuell studieplan.

Lärcentrums studie- och yrkesvägledare utformar tillsammans med dig den studieplan du ska följa.

Den individuella studieplanen ska innehålla:

  • de kurser du ska läsa
  • dina mål med studierna
  • omfattningen av studierna

Det är mycket viktigt att du följer den uppgjorda planeringen. Om du gör förändringar i studierna måste du ta kontakt med studie- och yrkesvägledaren eller administratör för komvux. Tänk på att förändringen kan innebära en förändring i din ersättning från CSN.

Avbrott

Om du inte har varit aktiv i en kurs under tre veckor (utan överenskommelse med din lärare) ser vi det som ett kursavbrott.

(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)