Validering och prövning

Bild på en hand som skriver

Vid en validering kartläggs dina kunskaper och färdigheter av studie- och yrkesvägledare och lärare. Dina kunskaper värderas i jämförelse med kraven i en kursplan. Resultatet är ett dokument över vilka kunskaper du har, men du får inget betyg.

En prövning gör du om du behöver ett betyg. Prövningen innebär att du läser in en kurs på egen hand och gör en tentamen. Resultatet avgör vilket betyg du får på kursen.

Om validering
När behövs validering?
Om prövning
Vilka kurser går att pröva i?
Anmälan
Kostnad för prövning

Om validering

Validering är ett dokument som beskriver vad du kan. I en validering värderas de kunskaper och färdigheter som du skaffat sig genom studier, samhällsliv och arbetsliv. Syftet med validering är att omvandla faktisk kompetens till formell kompetens.

Regeringens definition av validering:

Validering är en process som innebär en strukturerad bedömning, värdering, dokumentation och erkännande av kunskaper och kompetens som en person besitter oberoende av hur de förvärvats. (Ds 2003:23)

När behövs validering?

  • när du söker jobb och behöver visa papper på dina kunskaper
  • när du vill på att studera, men är osäker på vad dina kunskaper motsvarar
  • när du har utbildning eller yrkeserfarenhet från annat land
  • när du vill individanpassa och kunna hoppa över moment som du redan kan
  • när du vill pröva dina kunskaper mot arbetslivets krav
  • när ditt företag behöver kartlägga personalresurser och kompetens

 För mer information kring validering, kontakta studie- och yrkesvägledaren på Lärcentrum.

Om prövning

Du gör en prövning om du:

  • Har F eller IG i ett ämne
  • Vill höja ditt betyg i ett ämne du redan har godkänt i
  • Om du inte har möjlighet att följa en ordinarie kurs och istället vill läsa in den på egen hand

Vilka kurser går att pröva i?

Du har rätt att göra en prövning i alla kurser som anordnas inom kommunens vuxenutbildning. Från och med den 1 juli 2011 gäller nya ämnesplaner med ändrade poängtal för gymnasieskolan. Den som påbörjat utbildning före den 1 juli 2011 får genomgå prövning i kurser enligt den äldre gymnasieförordningen (1992:394).

Vid prövning av kurser enligt den gamla gymnasieförordningen erbjuds endast prövning i kurserna Matte, Svenska och Engelska. Prövning av dessa kurser får dock göras senast den 30 juni 2016.

Anmälan till prövning

På vår webbsida hittar du ansökningsformulär som du fyller i direkt via webben. Eftersom det inte ännu går att signera via vår webb, skriver du ut din ansökan, skriver under och lämnar eller skickar in den till oss.

Du måste anmäla dig minst en månad innan prövningstillfället, för att hinna förbereda dig inför prövningen.

OBS! Prövning erbjuds endast personer som är folkbokförda i Storumans kommun.

Kostnad för prövning

Att göra en prövning kostar 500 kr per kurs samt kostnad för litteratur.

Om du tidigare fått betyget IG/F är prövningen kostnadsfri.

(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)