Tentamen och högskoleprov

Bild av en person som ser ut att skriva en tentamen

Om ditt lärosäte tillåter det kan du göra både muntlig och skriftlig tentamen hos oss. Du kan även göra högskoleprovet, vilket är ett sätt öka dina möjligheter att bli antagen till universitet och högskola.

Vill du tentera på vårt lärcentrum ska du ansöka hos ditt universitet/högskola om att få skriva tentamen på annan ort. Du måste även anmäla till oss senast 14 dagar innan tentamenstillfället.

Högskoleprovet är ett frivilligt prov. Om du skriver det deltar du i fler urvalsgrupper i antagningen. Det ökar dina chanser att komma in på de flesta utbildningar. Provet skrivs två gånger om året.

(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)