Bokning av fritidslokaler

Fotboll på Storhälla

För dig som gillar att idrotta och röra på dig finns det bra möjligheter till det i Storumans kommun. Vi har ett flertal sporthallar och andra lokaler som du kan hyra både som förening och som privatperson. 

Restriktioner för att boka kommunens bokningsbara lokaler. 

Alla som bokar en tid, ska ha en ansvarig ledare (vuxen) som ska se till att regler och förebyggande åtgärder följs och genomförs. Den ansvarige som anordnar fritidsaktiviteter ska känna till de smittskyddsåtgärder som bör vidtas enligt Folkhälsomyndighetens föreskrifter, allmänna råd och rekommendationer: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/atgarder-mot-covid-19/

Föreningar för kultur, idrott och fritid bör avstå från att ordna eller delta i läger, cuper eller andra större aktiviteter inomhus med deltagare som vanligtvis inte samlas. Enstaka aktiviteter, matcher och endagstävlingar, av typen seriespel eller motsvarande kan genomföras.

Följande regler gäller för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inomhus:

  • Vid fler än 20 och högst 50 deltagare ska det enbart vara sittande deltagare, max 8 per sällskap och 1 meter mellan sällskapen (både i sidled framåt och bakåt). Vaccinationsbevis får användas.
  • Om antalet deltagare är fler än 50 ska vaccinationsbevis användas tillsammans med anvisad sittplats, max 8 per sällskap och avstånd mellan sällskapen.
  • För fritidsverksamhet (exempelvis träningar) ska varje besökare ha tillgång till 10 m2 yta, se bilaga. Verksamheter som riktar sig till barn och ungdomar födda 2002 och senare är undantagna.

Bokningsbara lokaler januari 2022 - med max antal personer

Ordinarie ordningsregler och riktlinjer

Kommunen har beslutat om riktlinjer och ordningsregler för att så många som möjligt ska kunna nyttja kommunens lokaler. Målsättningen med riktlinjerna är att:

- barn- och ungdomsverksamhet ska prioriteras

- så många individer som möjligt ska kunna använda kommunens anläggningar

- flickor och pojkar ska ha samma förutsättningar

- föreningar ska ges möjlighet att bedriva tävlingsverksamhet

I kommunens taxa kan du se vad det kostar att boka olika idrottsanläggningar och lokaler. Nytt för i år är att priserna justerats bland annat utifrån storlek och status på hallarna och att det även finns möjlighet att boka en lokal ett dygn eller under en hel helg.

Du använder vår digitala bokningstjänst för att boka din tid. Har du frågor är du välkommen att kontakta kundtjänst 0951-140 00. 

Publicerad den 16 januari 2021
(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)