Ansök om bygdeavgiftsmedel

Här kan du skicka din fråga, synpunkt eller klagomål
Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-postadress.
Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsen
Blå vägen 242
923 81 Storuman
Telefon: 0951-140 00 (kundtjänst)
E-post: ks@storuman.se

Ansvarig nämnd
Bild på pimpeltävling

Bygdeavgiftsmedel är ersättning till de bygder som påverkats av utbyggnaden av vattenkraft. Kommuner och ideella föreningar kan söka bygdeavgiftsmedel. 

Rutiner för ansökan av bygdeavgiftsmedel

Ansökan om bygdeavgiftsmedel 2021 kan endast göras hos Länsstyrelsen Västerbotten via Tillväxtverkets e-tjänst Min ansökan. Den 31 januari 2021 är sista ansökningsdagen för bygdeavgiftsmedel 2021. Observera att ansökan inte längre kan göras via mail eller på papper.

I ansökan ska syftet med projektet, tillsammans med en kostnads- och finansieringsbudget, anges. Kostnader kan godkännas från och med sista ansökningsdatum för respektive år, dvs. 31 januari. Dock startar projektet då på egen risk om ansökan om bygdeavgiftsmedel inte beviljas. Ansökan ska vara inskickad av behörig företrädare/firmatecknare för föreningen/organisationen. Läs också instruktionerna i riktlinjer för föreningsbidrag.

Obligatoriska bilagor till ansökan är stadgar, senaste verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning samt revisionsberättelse. Årsmötesprotokoll eller konstituerande styrelsemöte där utsedda firmatecknare framgår är även obligatoriskt.

Vad kan pengarna användas till?

Pengarna ska användas till projekt och investeringar för ändamål som främjar näringsliv eller service i bygden eller annars är till nytta för denna. 

I enlighet med handlingsplanen 2021 kommer föreningsbidrag till energieffektiviseringar att prioriteras vid fördelning av bygdeavgiftsmedlen. Se till att mål för energieffektiviseringar tydligt framgår i projektbeskrivningen.

Vem kan söka bygdeavgiftsmedel?

Alla registrerade organisationer kan söka bygdeavgiftsmedel. Berörd bygd definieras i Storumans kommun som hela kommunen. Så många som möjligt i bygden ska få ta del av bidraget. Exempelvis kan hembygdsföreningar, idrottsföreningar och byalag söka bidrag. Föreningen måste ha ett organisationsnummer och vara inregistrerad i kommunens föreningsregister. Ideella föreningar som inte har organisationsnummer ansöker om det hos Skatteverket

Bygdeavgiftsmedel kan också beviljas direkt till berörda kommuner för investeringar som är angelägna ur samhällssynpunkt och kan även användas som nationell offentlig medfinansiering för EU-projekt.

Till vad kan jag söka bygdeavgiftsmedel?

Du kan söka bygdeavgiftsmedel till bland annat:

  • reparationer eller investeringar i byggnader
  • förbättringar i idrottsanläggningar
  • inköp av utrustning

Du kan inte få bygdeavgiftsmedel till:

  • driftskostnader
  • investeringar som kan behöva fortsatt bidrag efter att investeringen är genomförd
  • investeringar som kan orsaka stat eller kommun oförutsedda utgifter
  • kommersiell verksamhet

Finansiering

Bygdeavgiftsmedel kan finansiera högst 90 procent av faktiska, godkända och styrkta kostnader. Föreningen/organisationen som söker ska själv finansiera med 10 procent kontanta medel. Observera att möjligheten till egen finansiering via eget arbete har tagits bort. Eget arbete skall därför inte räknas med varken i ansökan eller i rekvisitionen. Om ditt projekt överskrider 30 000 kronor har du möjlighet att söka förskott med 33 procent.

Publicerad den 14 december 2020
(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)