Föreningsstöd, bidrag och stipendier

Här kan du skicka din fråga, synpunkt eller klagomål
Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-postadress.
Ansvarig förvaltning

Fritids-, kultur och utbildningsförvaltningen
Blå vägen 242
923 81 Storuman
Telefon: 0951-140 00 (kundtjänst)
E-post: fkun@storuman.se

Kontaktpersoner
Gunilla Pettersson
Föreningsenheten
Telefon: 076-203 25 07
E-post: foreningsbidrag@storuman.se

Ansvarig nämnd
Skidföreningen

Varje år kan föreningar i kommunen söka olika bidrag från Storumans kommun. I menyn kan du läsa om vilka bidrag som finns att söka för just din förening.

Vilka regler och villkor som gäller för bidragen kan du läsa mer om under respektive bidrag i menyn, men för samtliga kommunala bidrag gäller följande allmänna regler: 

  • Föreningen ska ha valt styrelse, antagit stadgar och bör tillhöra en riksorganisation och ha minst 10 medlemmar i Storumans kommun.
  • Föreningen ska vara verksam inom kommunen och vara öppen för alla.
  • Föreningen ska vara registrerad i kommunens föreningsregister och uppgifterna ska uppdateras årligen. Detta görs via kommunens e-tjänst: Anmäl eller uppdatera uppgifter i föreningsregistret (öppnas i nytt fönster).
  • Bidragsökan ska göras av lokal förening, inte av sektion eller enskild person. Bidrag utbetalas inte till samarbetsorgan, distrikt, riksorganisation eller politisk förening.
  • Bidrag för resor beviljas inte.
  • Samtliga föreningsbidrag söks digitalt via kommunens olika e-tjänster.
Publicerad den 18 februari 2023

Relaterad information

Anmäl/uppdatera i Storumans kommuns föreningsregister (öppnas i nytt fönster)

Ansök om lokalt aktivitetsstöd (öppnas i nytt fönster)

Ansök om skötsel-/ anläggningsbidrag (öppnas i nytt fönster)

Ansök om övrigt bidrag (öppnas i nytt fönster)