Nyheter

Energieffektivisering och energispartips

Just nu är energisituationen i Sverige och Europa kraftigt ansträngd. Prisnivåerna på el är höga och kan stiga ännu mer. Det finns också risk att elen inte räcker för vissa timmar i vinter. Vi kan tillsammans förbättra situationen genom att minska elanvändningen.

Energimyndigheten har gått ut med en uppmaning till offentlig sektor i Sverige att se över hur och var man kan effektivisera och spara el och energi med anledning av det nationella och globala läget vi befinner oss i. Storumans kommun arbetar kontinuerligt med energieffektivisering, exempel på åtgärder som utförts de senaste åren:

  • Ledbelysning har satts upp på ishallen i Storuman och vägbelysning byts kontinuerligt ut till LED.
  • Solceller har satts upp på campingen i Storuman för att ladda elbilar och för användning av el internt i fastigheten.
  • Ny pistmaskin till Hemavan Tärnaby som drar ca 40% mindre drivmedel samt kan köras på HVO.
  • Sista oljeberoendet för kommunens fastigheter har byggts bort då ett effektivare ventilationsaggregat satts in i Gunnarns skola.
  • Vi tittar på möjligheter att styra ventilationen på ett effektivare sätt i alla kommunens fastigheter.
  • Kommunens personal har fått information om hur de själva kan vara med och bidra till att spara el.
  • Nya 3-glasfönster har satts upp för hela Skytteanska skolan.

Storumans kommun återkommer med fler uppdateringar om projekt för att energieffektivisera i kommunens verksamheter och fastigheter. Med smarta val i vardagen och enkla åtgärder kan vi tillsammans komma långt för att hålla nere vår förbrukning.

Hushållstips - vad kan jag göra för att minska förbrukningen?

Använd el vid rätt tid på dygnet
Välj att göra saker som att tvätta, diska och ladda elbilen när elanvändningen från industri, offentlig verksamhet och hushåll är som lägst. Det vill säga mitt på dagen, på natten och på helgen. Det är en av de enskilt viktigaste åtgärderna du kan bidra med för att avlasta elsystemet. Men som alltid, tänk på brandsäkerheten.

Sänk värmen inomhus
Speciellt om du har elvärme. Om du sänker värmen inne med en grad minskar din energianvändning för uppvärmning med ungefär fem procent. Kan du dessutom styra eluppvärmningen till mitt på dagen och på natten gör du en stor nytta för elsystemet.

Använd mindre varmvatten
Duscha kortare och fyll tvätt- och diskmaskinen. Genom att byta till effektiva kranar och duschmunstycken kan du dessutom minska din varmvattenanvändning upp till 40 procent.

Stäng av apparater och släck lamporna
Stäng av och släck när du lämnar rummet. Använd LED-lampor, de drar fyra till fem gånger mindre el än halogenlampor.

Behåll värmen i ditt hus
En villas värmeförluster kan vara stora. Se över tätningslister i fönster och dörrar. Planerar du att renovera – passa på att exempelvis tilläggsisolera, byta fönster eller förbättra ventilationen.

Publicerad den 14 december 2022