Friluftsplan för Hemavan Tärnaby

Vandringsled i Hemavan

Just nu arbetar vi med att ta fram en friluftsplan för Hemavan Tärnaby. Vår ambition är att alla invånare ska ha tillgång till trivsamma utmiljöer för lättillgängligt friluftsliv och rekreation. I samband med att Tärnaby och Hemavan växer är det viktigt att ambitionen gällande goda utemiljöer ger sig uttryck i planeringen. Nu vill vi ha dina synpunkter på förslaget till friluftsplan. 

Översiktsplanering och detaljplaneringen väger ofta olika intressen mot varandra när det kommer till markanvändning. Framtagandet av en friluftsplan skapar bättre förutsättningar för att planera för friluftsliv, infrastruktur och bebyggelse i samklang.

Syftet med friluftsplanen är att kartlägga friluftslivet i kommunens västra delar och på så vis vägleda planering, lovgivning och andra beslut inom det avgränsade planområdet.  Storumans kommun har upprättat en samrådshandling till en friluftsplan för Tärnaby och Hemavan. Friluftsplanen för Hemavan och Tärnaby är utställd på samråd från 4 juni till 4 september.

Samrådsversion friluftsplan Hemavan Tärnaby

Under samrådstiden kommer friluftsplanen finnas tillgänglig för läsning på Tärna samservice samt här på kommunens webbplats. Du kan lämna dina synpunkter på förslaget i vår e-tjänst:

Lämna dina synpunkter på friluftsplanen

E-post ks@storuman.se 

eller skriftligen till:

Storumans kommun
Blå vägen 242
923 81 Storuman

Har du frågor och funderingar?

Välkommen att kontakta vår samhällsplanerare

Alexander Sahlström
073-046 97 36
alexander.sahlstrom@storuman.se

Välkommen på öppet samråd

Tisdag 14 juni kl. 10.00-14.00 bjuder vi in till ett öppet samråd på plats på Folkan i Tärnaby. Välkommen förbi och prata med oss om friluftsplanen. Vi bjuder på fika!

Publicerad den 1 juni 2022