Granskningsverison Friluftsplan Hemavan Tärnaby

Hemavan Gondol

Storumans kommun arbetar med att ta fram en friluftsplan för Hemavan Tärnaby. Vår ambition är att alla invånare ska ha tillgång till trivsamma utemiljöer för lättillgängligt friluftsliv och rekreation. I samband med att Tärnaby och Hemavan växer är det viktigt att ambitionen gällande goda utemiljöer ger sig uttryck i planeringen. Nu vill vi ha dina synpunkter på förslaget till friluftsplan.  

Översiktsplanering och detaljplaneringen väger ofta olika intressen mot varandra när det kommer till markanvändning. Framtagandet av en friluftsplan skapar bättre förutsättningar för att planera för friluftsliv, infrastruktur och bebyggelse i samklang. 

Syftet med friluftsplanen är att kartlägga friluftslivet i kommunens västra delar och på så vis vägleda planering, lovgivning och andra beslut inom det avgränsade planområdet.  Storumans kommun har upprättat ett planförslag som nu är ute för granskning.

Granskningsversion Friluftsplan för Hemavan och Tärnaby

Granskningsversion Miljökonsekvensbeskrivning

Samrådsredogörelse Friluftsplan för Hemavan och Tärnaby

Under granskningstiden kan lämna dina synpunkter på förslaget till:

E-post ks@storuman.se  

eller skriftligen till: 

Storumans kommun 
Blå vägen 242 
923 81 Storuman 

Kontaktuppgifter för frågor och mer information:

Emmy Helmersson
Översiktsplanerare
0951-140 18
emmy.helmersson@storuman.se

Publicerad den 8 september 2023