Begravning av sällskapsdjur

Här kan du skicka din fråga, synpunkt eller klagomål
Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-postadress.
Ansvarig förvaltning

Miljö- och samhällsbyggnads-
förvaltningen
Blå vägen 242
923 81 Storuman
Telefon: 0951-140 00 (kundtjänst)
E-post: mbn@storuman.se

Ansvarig nämnd

Inom kommunen får du begrava ditt sällskapsdjur i din trädgård om du gör det på ett lämpligt sätt. Som sällskapsdjur räknas hund, papegoja, minigris och dvärgget, men inte häst.

Döda sällskapsdjur

Sällskapsdjur kan grävas ner på den egna fastigheten, förut­satt att graven är så djup att djur hindras från att gräva upp kroppen, att ingen misstanke om smitta föreligger samt att det kan ske utan risk för olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Du kan även förpacka djuret väl och lägga det i ditt eget sopkärl.

Begrava en häst eller andra större djur

Du som ägare ska själv finna en lämplig plats för nedgrävning av djuret.
Om du själv saknar mark, kontakta och fråga en bonde eller markägare i närheten innan begäran om anvisning sker.

Begäran om anvisning av plats för att begrava din häst gör du hos Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Se under relaterad information.

Gällande föreskrifter från Jordbruksverket ska beaktas. 

Avfall från husbehovsjakt

Avfallet ska packeteras väl och läggas i ditt eget sopkärl. Avfallet från inte lämnas på ÅVC.

Större mängder slaktavfall ska hanteras som animaliska biprodukter. Begärna om hantering sker hos Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Upplåtande av plats för begravning av sällskapsdjur eller häst

Storumans kommun har ingen mark som ger möjlighet att begrava djur på.