Restavfall

Här kan du skicka din fråga, synpunkt eller klagomål
Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-postadress.
Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsen
Blå vägen 242
923 81 Storuman
Telefon: 0951-140 00 (kundtjänst)
E-post: ks@storuman.se

Kontaktuppgifter
Tekniska avdelningen
Telefon: 0951-140 86
renhallning@storuman.se

Ansvarig nämnd

När förpackningar, farligt avfall, elektronik och metall har sorterats ut återstår bara restavfallet i hushållssoporna. De återvinns också och blir fjärrvärme och el i Umeå.

Exempel på hushållssopor är:

 • matavfall (om du inte komposterar)
 • bindor, blöjor, plåster, rakblad, tops
 • kuvert, OH-film, post-it-lappar
 • kvitton
 • dammsugarpåsar, diskborstar, tandborstar
 • CD-skivor
 • dricksglas
 • fotografier
 • hundlatrin, kattsand
 • trasiga leksaker som inte innehåller batterier eller elektronik
 • snus och cigarettfimpar

Vad händer med soporna sedan?

Hushållssoporna samlas in och mellanlagras på ÅVC i Storuman och Tärnaby. Där packas soporna i stora containrar för vidare transport till en förbränningsanläggning i Umeå, där de omvandlas till fjärrvärme och el.

Det är mycket viktigt att hushållsavfallet inte innehåller farligt avfall eller elavfall!

Publicerad den 13 mars 2019