Skrotbilar

Här kan du skicka din fråga, synpunkt eller klagomål
Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-postadress.
Ansvarig förvaltning

Miljö- och samhällsbyggnads-
förvaltningen
Blå vägen 242
923 81 Storuman
Telefon: 0951-140 00 (kundtjänst)
E-post: mbn@storuman.se

Ansvarig nämnd
Gamla bilar på en bilskrot

Har du en uttjänt bil som du vill göra dig av med? Såhär gör du när den ska lämnas in för återvinning. 

När bilen ska lämnas in för återvinning så anmäler du det på hemsidan för Bilretur Då kommer du att bli kontaktad för att bestämma när bilen kan lämnas. Bilretur kommer att vara på plats för att ta emot bilar så snart tillräckligt många i Storumans kommun har anmält på www.bilretur.se att de vill lämna in sin bil för återvinning. Du ska sedan få en kvittens från Bilretur att bilen kommer att tas emot samt var och när bilen kommer att tas emot. När det är dags kommer du att kunna lämna bilen på en plats i Storuman.

Läs igenom den här informationen som beskriver vad du behöver göra innan du lämnar in bilen och vad du ska ha med dig när bilen lämnas in.

Att tänka på innan du lämnar in bilen

Innan du lämnar in bilen måste du anmäla bilen på www.bilretur.se Där klickar du på den gröna knappen ”Du som vill lämna din bil för återvinning”, väljer vilket län som avses (Västerbottens län) och fyller i de uppgifter som efterfrågas. Sedan klickar du på knappen fortsätt.

Då får du upp dels information om mottagningsplatser och dels om de auktoriserade bildemonterare som du kan lämna bilen till i Västerbotten. Här kan du välja att klicka på Storumans kommun och du klickar på den mailadress som står där. Då vet vi att du vill lämna bilen för mottagning i Storuman och vi kommer att bekräfta när du kan lämna in bilen.

Vi kommer sedan se till att du kan lämna bilen på avtalad tid så den kan tas om hand för återvinning. Bilen ska anmälas för hämtning minst 7 dagar innan den kan lämnas på mottagningsplatsen, men du ska få ett besked från Bilretur när det är dags.

När du lämnar bilen ska du ha med dig:

• Påskrivet registreringsbevis del 2 (den gula delen och det senast utfärdade).
• Legitimation.
• Fullmakt om du inte är ägare till bilen.

Saknar du ditt registreringsbevis?

Har du tappat bort registreringsbeviset går det att beställa ett nytt hos Transportstyrelsen eller via servicetelefon: 0771-25 25 25.

Kompletta uttjänta bilar får du lämna utan kostnad, men kravet är att bilen inte saknar väsentliga delar som motor, växellåda och katalysator och att den inte innehåller material eller avfall som inte hör till bilen. Saknas väsentliga delar, eller om det finns material eller avfall som inte hör till bilen, kan bilåtervinnaren ta ut en avgift.

Vi som står bakom detta initiativ är: BilRetur, Stena Recycling, BIL Sweden och Storumans kommun.

Publicerad den 2 mars 2021