Bygg- och rivningsavfall

Här kan du skicka din fråga, synpunkt eller klagomål
Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-postadress.
Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsen
Blå vägen 242
923 81 Storuman
Telefon: 0951-140 00 (kundtjänst)
E-post: ks@storuman.se

Kontaktuppgifter
Tekniska avdelningen
Telefon: 0951-140 86
renhallning@storuman.se

Ansvarig nämnd
Byggavfall i en sopsäck.

När du bygger eller river blir det ofta mycket avfall. Försök att återanvända så mycket som det går. I andra hand bör avfallet återvinnas, men då måste det avfallet sorteras.

Allt avfall som uppstå när du bygger nytt, bygger om eller bygger till vid ditt hus får du, vid mindre mängder, lämnas på vår ÅVC i Storuman och Tärnaby. Avfallet ingår inte i den årliga avgiften utan debiteras utifrån den mängd avfall som lämnas.

Vid större mängder bygg- och rivningsavfall hänvisar vi dig till någon av alla entreprenörer vi har inom kommunen eller i länet som arbetar med avfallshantering. Många av dem erbjuder upphämtning redan vid din fastighet.

Exempel på bygg- och rivningsavfall är:

  • Fasta installationer - badkar, toaletter, handfat, element, dörrar, köksskåp, golv (även heltäckningsmattor), värmepumpar
  • Byggmaterial - tegel, tryckimpregnerat trä, cement

Sortering av bygg- och rivningsavfall

Den 1 augusti 2020 började nya bestämmelser att gälla för dig som hanterar bygg- och rivningsavfall.

Den som producerar bygg- och rivningsavfall ska sortera ut vissa avfallsslag och förvara dem skilda från varandra och från annat avfall. Kraven motsvarar bestämmelser i avfallsdirektivet.

Den som samlar in bygg- och rivningsavfall som har sorterats ut ska samla in de avfallsslagen separat.

Syftet med utsorteringskraven är att komma högre upp i avfallshierarkin så att både förberedelse för återanvändning och materialåtervinning kan öka. Utsorteringskraven kommer att ge ökade förutsättningar för att kunna åstadkomma fler cirkulära flöden av material inom bygg- och rivningsverksamheter.

Vad behöver du sortera

För att sopsorteringen på din arbetsplats ska fungera ska det vara
ETT - Enkelt, Tydligt och Tillgängligt.

Se över vilka sopor som uppstår i era olika utrymmen. Ställ dit ex. backar eller lådor och skylta upp. Informera alla vad  olika sorteringsmöjligheterna finns och se till att någon tömmer soporna. Se över era soprum, kärl och hämtningsintervaller för att på så sätt dimensionera för era behov.

Av 3 kap 10 och 11 §§ avfallsförordningen (2020:614) framgår följande.
10 §    Den som producerar bygg- och rivningsavfall ska, utöver vad som gäller enligt andra bestämmelser i detta kapitel, sortera ut åtminstone följande avfallsslag och förvara dem skilda från varandra och från annat avfall:
1. trä,
2. mineral som består av betong, tegel, klinker, keramik eller sten,
3. metall,
4. glas,
5. plast, och
6. gips.
11 §    Den som samlar in bygg- och rivningsavfall som har sorterats ut enligt 10 § ska samla in de avfallsslagen separat.

Det underlätta för både er och personalen på ÅVC att allt är sorterad vid ankomst till Morkan ÅVC. Personaeln har i annat fall rätt att neka att ta emot det osorterade avfallet.

Mängderna av avfall dokumenteras tillsammans med personalen i faktureringsunderlaget, där varje avfallsslag och mängd skrivs ner inför faktureringen.

Relaterad information