Tömningsintervall 2023

Här kan du skicka din fråga, synpunkt eller klagomål
Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-postadress.
Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsen
Blå vägen 242
923 81 Storuman
Telefon: 0951-140 00 (kundtjänst)
E-post: ks@storuman.se

Kontaktuppgifter
Tekniska avdelningen
Telefon: 0951-140 86
renhallning@storuman.se

Ansvarig nämnd

Slamtömning utförs av Swoosh AB och sker vanligtvis under perioden maj-oktober.

Avisering och ändringar
Brev om att det är dags för slamtömning skickas ut, till den av dig senast meddelade adressen, ca fyra veckor före planerade tömningsveckor. Önskas förändring av tömningsmetod eller tömningsintervall ska detta meddelas i god tid. Dock senast två veckor före planerade tömningsveckor för respektive område.

Önskas avisering om slamtömning via e-post är du välkommen att kontakta oss via telefon 0951-140 86 eller mejl: renhallning@storuman.se

 

Vilken vecka töms brunnen?
Planeringen baseras på mängden brunnar som ska tömmas, mängden innehåll i brunnarna, tillgängligheten samt väder och vind. Därför uppdateras nedanstående tabell löpande.

 

 

Område 1
Balstaberg, Barsele, Grundfors, Gunnarn, Juktån, Kovallberget, Myrträsk, Nyholm, Nysele, Skiråsen, Tara, Åskilje, Åskiljeby, Östansjö.

Vecka *

 18-20

Område 2
Bergnäs, Bergsäter, Brånaberg, Finnäs, Friheten, Granhem, Jåvan, Norrby, Norrheden, Norråker, Nybygget, Pauträsk, Skarvsjöby, Vinlidsberg.
21-23 (updaterat 230510)
Område 3
Brattåker, Brännbacka, Hede, Lubbträsk, Långsjöby, Lönnberg, Myrlund, Norrberg, Nyliden, Näsvattnet, Strandkulla, Sätervallen, Södra Långvattnet, Volvonäset, Värmland.
21-23 (uppdaterat 230510)
Område 5
Abelvattnet, Ajaur, Björkvik, Fräkenvik, Gardvik, Högås, Lövlund, Nedre Björknäs, Rönnbäck, Stora Sandnäs, Södra Sandnäs, Tärnamo, Vallenäs, Virisen, Ängesdal.
25-27
(uppdaterat 230615)
Område 6
Boxfjäll, Brännan, Grönsdal, Joesjö, Sundsnäset, Joeström, Stormyrliden, Ström.
27-28, 30-34
(uppdaterat 230627)
Område 7
Bredviken, Högstaby, Klippen, Kåtaviken, Mjölkbäcken, Riksgränsen, Stintbäcken, Strimasund, Umasjö, Umasjö gamla, Umfors, Vilasund.

31-34
(uppdaterat 230721)

Område 8
Maisorn, Näset Tängvattnet, Rönäs, Tängvattnet.

35-37
(uppdaterat 230901)
Område 15 B
Bojtikken, Gränssjö, Ripfjäll, Skalmodal, Silverberg, Sjöberg

38

Område 12
Hemavan, Krokfors, Krokfors fritidshusområde, Mortsbäcken, Pikebacken, Portbron, Syterbäcken, Långavan.
38-39
Område 11
Bergnäsbäcken, Gammställnäset, Granås, Konäset, Laisaliden, Laisholm, Laxnäs, Laxnäs fritidshusområde, Morkan, Sjönäs, Solberg, Tärnaby, Tärna-Sandvik.
38-40 (uppdaterat 230919)
Område 9
Bygget Mosekälla, Mosekälla, Södra Västansjö, Västansjö.
40-43 (uppdaterat 231018)

Område 10
Ballerbäcken, Björkbacken, Boksjön, Fansen, Jokksbäcken, Jokksjaur, Kråkberg, Leksnäs, Luspenkullen, Mellansjö, Mittibäcken, Norra Fjällnäs, Oltokkholmen, Sianbäcken, Storskog.

40-43
(uppdaterat 231018)

Område 13
Bäcknäs, Forsbäck, Storsand, Stålfjäll, Sundsliden, Sundsnäset, Tärnafors, Tärnaån, Yttervik.

40-43
(uppdaterat 231018)
Område 14
Brånaviken, Fjällsjö, Forsmark, Forsnacken, Holmträsk, Hällnäs, Järvsjö, Mårkan, Nordanås, Sandås, Slussfors, Umnäs.
44-46
Område 16
Bastansjö, Dajkanberg, Ensamheten, Grannäs, Harrsjö, Harrvik, Kaskeloukt, Näset Kaskeloukt, Rönnäs, Silverberg, Sjöberg, Skansnäs, Skäggvattnet, Södra Grannäs, Ullisjaur, Östervik.
44-46
Område 15
Abborrberg, Akkan, Ankarsund, Danasjö, Gardsjönäs,
Kroksjöstrand, Perstorp.
44-46
Område 4
Adolfslund, Blaiken, Bäckmark, Eriksberg, Ersmark, Fjällbosjö, Högland, Kyrkberg, Laisbäck, Långbäck, Lövdala, Norra Umstrand, Olofsberg, Renberg, Stormyrtorp, Stornäs, Strömsund, Sördal, Tallträsk.
44-46
Område 17
Avasund, Gubberget, Gubbträsk, Gunnarberg, Norrdal.
44-46
Område 18
Forsvik, Luspholmen, Luspnäset, Stensele, Storuman.
44-46

Område 21-23 (Mindre områden och byar)
Långnäs
Verksamheten
del av Östervik, del av Storsten, del av Ullisjaur
del av Norra Umstrand, Lövdala, Långbäck, Stornäs
del av Forsmark

 
44-46

 * Avvikelser kan förekomma. 


Fastighetsägaren ansvarar för vägen och anläggningens underhåll, skötsel och funktion ex. infiltrationen och att locket är helt.

Att se över innan slamtömning

 • Märk fastigheten med husnummer. Brunnen ska vara tydligt markerad med ex. en käpp eller reflex, ej övertäckt eller svåråtkomlig. 
 • Vägen ska vara fri från hinder och röjd. (Fordonen kan vara upp till 4,5 m höga.)
 • Det ska vara klippt/röjt omkring anläggningen/brunnen.
 • Brunnslocket får INTE väga mer än 15 kilo. Vid tunga lock debiteras en tilläggsavgift.
 • Meddela koden i god tid om det är lås på bommar eller lock. Nycklar hanteras inte.

 

Farbar väg till din brunn

Framkörning till brunn som inte går att tömma på grund av bristfällig väg eller hinder debiteras. Chauffören avgör om vägen är körbar.

Framkomlig väg ska finnas till brunn/tank. Den ska vara hinderfri och röjd.

 • Vägen minst 4 m bred och fri höjd för fordonet minst 4,5 m. Tänk på utstickande grenar och kvistar.
 • Vägen ska hålla för en fordonsvikt på 35 ton.
 • Vägen ska ha hårdgjord körbana med ett bärlager av singel/grus. 
 • Vändplan bör finnas i anslutning till brunn/tank.
 • Gräsbevuxna ytor fungerar inte som körväg eller som vändplan.
 • Avståndet från slambilen och botten av brunnen får vara max 10 meter, om inte annat anges i ditt tillstånd. Vid längre avstånd debiteras en tilläggsavgift.
Publicerad den 5 april 2023

Relaterad information