Aktuella skoterförbud

Här kan du skicka din fråga, synpunkt eller klagomål
Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-postadress.
Ansvarig förvaltning

Peter Persson
Tf teknisk chef
0951-141 56
070 920 62 05
peter.persson@storuman.se

Ansvarig nämnd
Skoterled i solnedgång
Foto: Martin Andersson

Här hittar du information om aktuella skoterförbud i Storumans kommun under säsongen 2017/2018. 

Förbuds- och regleringsområden för snöskotertrafik

I vissa områden och under vissa perioder är skotertrafiken reglerad eller förbjuden. Stora delar av fjällen är sådana områden. I fjällen finns regleringsområden enligt terrängkörningslagen där man bara får köra på skoterleder.

Inom Vindelfjällens naturreservat råder skoterförbud, till reservatet hör även Artfjället som är beläget väster om E12:an och norr om Tängvattnets dalgång. Gränsen för reservatet sträcker sig långt ner i skogsområdet. Kolla på karta innan du planerar din tripp till Tängvattnet! Och kom ihåg att skoteråkning inte ingår i allemansrätten, ta reda på om det är privata markägare där du planerar att köra.

Skoterlederna inom regleringsområden för skoter är uppmärkta i terrängen med ledkryss och påbudsskyltar. Som skoteråkare får du alltså inte avvika från leden. Skoterleden är 100 meter bred och ledkrysset sitter i mitten av leden. Vilka områden som är regleringsområden hittar du på Länsstyrelsens webbplats. 

Gällande beslut om reglerad skotertrafik

Länsstyrelsen i Västerbotten har beslutat om följande skoterförbudsområden på och runt Södra Storfjället. Klicka på kartlänken för att se områdena på kartan.  Jaktkarta med områdesindelning (länk öppnas i nytt fönster)

VA 18 och 19 
Från 17 april till den 4 maj 2018*

VA 10
Från 17 april till den 29 april 2018*

VA 11, 12,23, 14, 15 och 17
Från 23 april till den 4 maj 2018*

VA 2, 4, 5, 6, 7, 8 och 9
Från 25 april till och med den 4 maj 2018*

Förbudet gäller inte för:

  • Sjöarna Virisen och Ropen
  • Skoterleden mellan Matsdal och Virisen
  • Skoterleden mellan Virisen och Lövlund
  • Skoterleden  mellan Boxfjäll och Ropen

Områderna finns angivna på vår skoterledskarta. De är angivna enligt småviltsjaktområden enligt "Jaktkarta för jakt på småvilt på statens mark ovan odlingsgränsen (utgiven 2015)

 * Med reservation för felskrivning. Se hela beslutet under relaterad information.

Majförbudet träder i kraft 5 maj

I Västerbottens län infaller skoterförbud på all statlig mark väster om odlingsgränsen i maj, det så kallade Majförbudet. Datumet då förbudet träder i kraft är reglerat till den 5 maj alla år enligt nytt beslut (december 2014).

Vajorna är mycket känsliga för störning tiden innan kalvningen, det är inte ovanligt att vajorna "kastar" sina foster om de blir stressade. Är betet dåligt är det viktigt att renarna inte skräms från sina betesgropar. Skräms de kan de vandra miltals innan de stannar upp och börjar beta. Det gör att renarna slösar med sina energiresurser, vilket medför att andelen renar som överlever minskar.

Undantag från beslutet finns. Bland annat är personer folkbokförda väster om odlingsgränsen undantagna från förbudet vid färd efter allmän skoterled och Majförbudet gäller inte heller i samband med husbehovsfiske. Hela beslutet "Terrängkörningsreglering i Västerbottens läns fjällområde" finns att ladda ner på länsstyrelsens hemsida.

Skoterförbud med stöd av lokala trafikföreskrifter:

Storumans kommun har beslutat om att motordrivna fordon inte får föras i terräng enligt följande:

  1. inom detaljplanlagda områden i Storuman, Stensele och Hemavan.
  2. inom skidbackar, pulkbackar och liknande i Storuman, Tärnaby och Hemavan
  3. i skidspår i Storuman/Stensele, Tärnaby och Hemavan.

Under relaterad information kan du läsa mer om lokala skoterföreskifterna och dispensen för körning inom Hemavan by.

Publicerad den 13 april 2018
(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)